ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ บ้านพักครูดอทคอมเว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมการศึกษา ทิปเทคนิกสาระคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฟรี!


เนื้อหาในเว็บไซต์
  


.................


จำหน่ายกลองยาว-สอน
เพื่อการศึกษา ไทย-อีสาน

089-8437961
....................


 สถิติเว็บไซต์

 

 

seattle assited living
Http://www.free-counter-plus.com

 

หมายเลข IP


ส่ง e-mail มาหาครูสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


ข้อมูลทั่วไป
นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระ ( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
1.1.1 ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 16 เมษายน 251....
บิดา นายดอก ปุญยะสาร เสียชีวิต
มารดา นางทุมมี ปุญยะสาร อาชีพ เกษตรกรรม

1.1.2 ประวัติการศึกษา
2539 ค.บ. (ปริญญาตรี) ดนตรีศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ปี'39
2534 มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต-สาธาฯ วาปีปทุม มหาสารคาม
2529 ประถมศึกษา - ราชประชานุเคราะห์ 16 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
ปฏิบัติงานหลัก สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฝ่าย/กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระ
หน้าที่พิเศษอื่น ได้แก่
-ครูที่ปรึกษา ( ครูประจำชั้น ) นักเรียนชั้น ป.1
-งานพัฒนาการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยี่ทางการศึกษา
-หน้าที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนาร) ช่วงชั้นที่ 1
-ฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเหรียญทอง(ลำดับที่ 6) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ณ อุดรธานี
-งานห้องสมุดโรงเรียน
-งานกีฬา

การพัฒนาด้วยตนเอง
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ดังนี้
กิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง ในด้าน
การจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ได้แก่
- แผนรายวิชา ภาษาไทย
- แผนการสอนคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เทคนิค/วิธีการสอน ได้แก่
- การสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะโดยเน้นการฝึกซ้ำๆ พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ สร้างความตื่นเต้น น่าสนใจในบทเรียน
การผลิตและการใช้สื่อได้แก่
สร้างสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ ใบงาน ในบทเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
สร้างสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ vcd การอ่านคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 708 คำ จากทั้งหมด 708 คำ
สร้างสื่อวัตกรรมในรูปแบบ vcd การอ่านแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สร้างสื่อวัตกรรมในรูปแบบ vcd การอ่านสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สร้างสื่อวัตกรรมในรูปแบบ vcd นิทาน เรื่อง กระต่ายกับเต่า ไก่ผู้โง่เขลา บ้านของกระรอก สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา ลาผู้ถ่อมตน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ อื่นๆ รวม 52 เรื่อง
สร้างสื่อวัตกรรมในรูปแบบ vcd บทอาขยาน ช่วงชั้นที่ 1 -------- ฯลฯ--------
ปัจจุบันกำลังศึกษา แต่งเพลงเพื่อเสริมการอ่านสะกดคำ การประยุกต์นำเสนอ ดนตรี(กีต้าโฟล์ค)+การอ่านสะกดคำ

 

 

 

*************************************************************

*************************************************************

*************************************************************

 

 

 

สื่อนวัตกรรมการศึกษา
VCD คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    

ลิ้งเพื่อนบ้าน

ออกแบบเว็บไซต์ บ้านพักครู โดย : ครูเตริ์กสมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

[หน้าหลัก] [บ้านพักครูBlog] [บอร์ดเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมการศึกษา] [ข่าวเด่น/ข่าวการศึกษา] [กระดานย้ายสับเปลี่ยนครูทั่วไทย] [บอร์ดโปรแกรม/ทิปสาระคอมพิวเตอร์] [สมุดเยี่ยม]

webmaster : ส่ง e-mail มาหาผม--- >>>> ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร ( ครูเติร์ิก ) 085-7995316 <<<< ---