Author Topic: การสมัครสมาชิก ชพคและการกู้ ชพค  (Read 2423 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูวิกฤติ

  • Guest
เมื่อไหร่จะเปิดกรณ๊พิเศษอายุเกิน 35 ปี อีก และถ้าสมัครได้กู้ได้ทุกคนหรือเปล่า เป็นครูวิกฤติมา 3 ปีแล้ว อายุปีนี้ 39 ต้องการความมั่นคงในชีวิตค่ะ ลูกกำลังจะเข้าอนุบาล และอยากกู้เงินมาสร้างบ้าน รบกวนเจ้าหน้าที่ออกมาตอบด้วย มีคนถามเยอะมาก แต่ไม่มีคนตอบ