หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  (Read 3122 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email

เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

1.   หนังสือโรงเรียนขออนุญาตถึง ผอ.สพป./สพม. (ตามแบบ)
2.   โครงการ อนุมัติโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  1  ชุด
3.   แผนผังเส้นทางโดยสังเขป
4.   กำหนดการเดินทาง
5.   สำเนาขออนุญาตผู้ปกครอง (สำเนา 1 ฉบับ ฉบับจริงเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน)
6.   รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
8.   คำสั่งโรงเรียนควบคุมและตรวจสภาพรถ
9.   หนังสือ ตอบรับการขอใช้สถานที่
10.   เอกสารการประกันภัย/ประกันชีวิต
11.   เอกสารของพนักงานขับรถ ประกอบด้วยใบขับขี่รถยนต์  สำเนาทะเบียนบ้าน


หมายเหตุ
1.    ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด
2.    หากไม่ค้างคืน  เป็นอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการโรงเรียน
3.   เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้รายงานผลให้ ผอ.สพป.มค.2 ทราบ(ตามแบบ)
4.   การขออนุญาต  ให้ขออนุญาตเป็นรายโรงเรียน
5.   การขออนุญาต  จะต้องดำเนินการก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  7  วัน
------------------------------
สิ่งที่ต้องส่งและแบบตัวอย่าง : http://www.banpukkroo.com/freepic/download.php?file=lwyzmnyfijynadmn22zd.doc

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 : http://www.banpukkroo.com/freepic/download.php?file=dwlzjxwdiawunxmoi4yy.pdf
« Last Edit: December 23, 2012, 03:32:37 AM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 1.721 seconds with 27 queries.