หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)  (Read 1423 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์

  • Guest

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice (BP)
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1.ชื่อผลงาน BP การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)
   Best Practice กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ขยายโอกาส)
   ด้านนวัตกรรม
2.ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา Best Practice
   2.1ชื่อผู้พัฒนา Best practice   นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์
   2.2โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา
   2.3โทรศัพท์ 087-813-0379    e-mail  tipmalai@hotmail.com
3.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา Best practice
   โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
 

Page created in 0.08 seconds with 25 queries.