หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวั...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 04:35:12 AM
8328 view | 0 comment
Bookmark and Share
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่
คุรุสภาปรับปรุงแบบคำขอเพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาใหม่ โดยแยกเป็นเรื่องๆ จำนวน 10 แบบ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป ดังนี้
          1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)
          2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)
          3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)
          4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  (คส.01.40)
          5. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03)
          6. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติ การสอน (คส.04)
          7. แบบคำขอหนังสือรับรองการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.05)
          8. แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          9. แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อมูลในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.06)
          10. แบบคำขอแปลใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา (คส.07)

ที่มา : คุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/home/index.php

สาระสำคัญ : คุรุสภาปรับปรุงแบบคำขอ เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป


คลิกดาวน์โหลดแบบทั้งหมดตามแนบ

http://www.sobkroo.com/detail_room_main5.php?nid=3975 

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : หากจะดูบทบาทหน้าที่ของคุรุสภาจะต้องเปิดกฎหมายใด

    ก.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ

    ข.  พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

    ค.  พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา

    ง.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำตอบ :  ข้อ  ค พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เหตุผล : คุรุสภา เป็นสภาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยกล่าวไว้ในมาตรา 7 8 และมาตรา 9 

อ่านกฎหมายตามไฟล์แนบ

http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251798017.pdf

******************************

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]