หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง  (Read 1942 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

path_cha

 • Guest

เรื่อง            การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินตามรอยพระยุคคลบาท โดยใช้กลยุทธ์ “บวร”  ของโรงเรียนพระราม ๙
               กาญจนาภิเษก สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้รายงาน       นางสาวฉัฐนันท์    พุ่มเรือง
ปีการศึกษา    2553
                                                                       บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินตามรอยพระยุคคลบาท โดยใช้กลยุทธ์ “บวร”  ของโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยผู้ศึกษาใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(Cipp model) ในการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้คือ การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม(Context  evaluation)การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process  evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต(Product evaluation) และเพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูจำนวน 38  คน นักเรียน จำนวน 150 คน  และผู้ปกครอง จำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 338 คน คน โดยการสุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตามตารางของ Krejcie และ Morgan กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified random sampling) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows คำนวณหาค่าสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ(Percentage) หาค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
          1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท(Context Evaluation) ความคิดเห็นโดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีความสอดคล้องของกับนโยบายของรัฐบาล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือโครงการมีความสอดคล้องของกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อยู่ในระดับมากที่สุด โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้ปกครอง/ชุมชน อยู่ในระดับมาก
         2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) ความคิดเห็นโดยรวม พบว่ามีความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานที่ในการดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก บุคลากรที่ดำเนินโครงการมีความรู้  เข้าใจในหลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการดำเนินการโครงการ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนได้จัดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสมและพอเพียง อยู่ในระดับมาก
         3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) ความคิดเห็นโดยรวม พบว่ามีความเหมาะสมด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนกำหนดแผนการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมา การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนและปฏิทินที่กำหนด อยู่ในระดับมาก โรงเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินตามรอยยุคลบาท โดยใช้กลยุทธ์ "บวร" อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือมีการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก
         4. ผลการประเมินด้านผลผลิต(Product  Evaluation)  ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีสุขภาพจิต  ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา นักเรียนปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ  อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ เข้าใจหลักธรรมสามารถเผยแพร่และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม อยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 17,293
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 17,293
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
 

Page created in 0.987 seconds with 28 queries.