หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์  (Read 4286 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nun

 • Full Member
 • ***
 • Offline Offline
 • Posts: 212
  • Email

1.การพัฒนาคอร์สแวร์วิชา เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม
2.ความเร็วในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเนื้อหาจากเว็บเพจ
3.การใช้และความพึงพอใจต่ออินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.การสอนบนเว็บเรื่อง  การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML ของนิสิตระดับปริญญาตรี ฯ
5.การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.ประสิทธิภาพของบทเรียนบทเว็บ  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
7.การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง “การผลิตสไลด์” สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์
8.การสร้างบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaverฯ
9.การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ฯ
11.การเปรียบเทียบวิธีสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนโดยครูฯ
12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาทฤษฎี ดนตรีฯ
13.การออกแบบเว็บเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์กองบัญชาการ ฯ
14.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “กลอนสี่”
15.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อบทเรียนไฮเปอร์เท็กซ์
16.การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบสื่อประสมเพื่อการอบรม เรื่อง “การใช้สื่อการสอน”
17.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โสตทัศนูปกรณ์
18.ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบลเทนนิส
19.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะในการเรีนยไวยากรณ์ภาษาบาลี
20.การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
21.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้เครื่องมือในงาน
22.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยก
23.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีงานเกษตร

 ;D  :'( :-X ======> คลิกที่นี่!!

**************************************

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,559
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,559
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.424 seconds with 27 queries.