Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: September 25, 2011, 11:52:06 AM
27788 | 17
Bookmark and Share
การประเมินด้านที่  1
              :o ก.ค.ศ.4  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.5  (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ))  จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)

การประเมินด้านที่  2
              :o ก.ค.ศ.6/1.1  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.7/1  (แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.8/1 (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)

การประเมินด้านที่  3
              :o ก.ค.ศ.11/1 (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  สายงานการสอน  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.14/1.1 (แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ  สายงานการสอน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)

 :-X********************************************************
 :'( ==> คลิกที่นี่!!รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 :'( ==> คลิกที่นี่!!หนังสือส่งผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ->ไปยังเขต
 :'( ==> คลิกที่นี่!!โปรแกรมคำนวณคะแนนกรรมการ (ฉบับปรับปรุง)
************************************************************
 ;D  ขอบคุณครับ!!ขอบคุณครับ!!

-----------------------------------------------

17


chotiga
1
on: November 07, 2011, 05:36:40 PM
:DThank you ka!
 


mk
2
on: January 26, 2012, 03:43:38 PM
thank you
 


พิษณุ ไชยวงษ์
3
on: February 15, 2012, 12:08:50 PM
good job
 


set
4
on: April 04, 2012, 10:23:19 AM
ขอบคณครับ
 


yu
5
on: April 29, 2012, 07:17:47 AM
thank
 


ood103103
6
on: May 16, 2012, 12:08:01 PM
ขอบคุณครับ
 


บบ
7
on: May 29, 2012, 12:54:03 PM
ไวรัสเต็มไปหมดครับพี่น้อง
 


ครูรอชำนาญการ
8
on: June 12, 2012, 07:44:16 PM
ขอบคุณค่ะ
 


kumpu
9
on: June 19, 2012, 03:13:19 PM
thank
 


gee
10
on: June 27, 2012, 10:48:47 PM
ขอบคุณมากกกเลยยยคะ
 


ธนวัฒน์
11
on: July 15, 2012, 07:06:08 PM
ขอบคุณมาก เป็นประโยชน์จริง ๆ
 


nalupatpomul
12
on: August 06, 2012, 01:23:30 PM
ขอบคุณมากค่ะ
 


ครูปอย
13
on: September 15, 2012, 06:46:27 PM
ขอบคุณค่ะ
 


สิด
14
on: October 13, 2012, 05:50:42 AM
ขอบคุณมาก
 


m&t
15
on: November 06, 2012, 07:36:57 PM
ขอบคุณมากค่ะ  มีประโยชน์มาก ๆ เลย ^______^
 


don
16
on: November 20, 2012, 02:29:27 PM
thankyou
 


maitee
17
on: January 09, 2013, 08:55:32 PM
ขอบคุณมากค่า
ได้ประโยชน์มาก ๆ เลย
 

 


My Community