Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: September 25, 2011, 09:49:36 AM
8034 | 0
Bookmark and Share
แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานชำนาญการ (กรรมการ)

ก.ค.ศ.4                       :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.4(สำหรับกรอก)       :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.5                      :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.5(สำหรับกรอก)      :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.6/1.1                :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.6/1.1(สำหรับกรอก) :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.7/1                   :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.7/1(สำหรับกรอก)    :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.8/1                    :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.8/1(สำหรับกรอก)     :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.11/1.1                :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.11/1.1(สำหรับกรอก):-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.14/1.1               :-X ======> คลิกที่นี่!!


ก.ค.ศ.14/1.1 (สำหรับกรอก):-X ======> คลิกที่นี่!!

*****************************
 ;D  :-X ======> คลิกที่นี่!!
« Last Edit: September 25, 2011, 09:53:54 AM by nun »


 


My Community