Author Topic: คอมพิวเตอร์ สพป.น่าน เขต 1 ต้องการย้ายกลับลำพูน - ครูลำพูน : [02/03/2011] - (58/  (Read 1452 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูลำพูน

  • Guest
คอมพิวเตอร์ สพป.น่าน เขต 1 ต้องการย้ายกลับลำพูน - ครูลำพูน : [02/03/2011] - (58/0)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จะประเมินผ่านครูผู้ช่วย วันที่ 17 ก.พ. 54 ผมสอนอยู่โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
สังกัด สพป.น่าน เขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียน 253 คน
ต้องการย้ายสับเปลี่ยนกับครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในจังหวัดลำพูน เขตใดก็ได้ โรงเรียนใดก็ได้
ทั้งประถมและมัธยม ยกเว้นที่สังกัด อปท. นะครับ ครูท่านใครสนใจติดต่อได้ที่ 080-1310063
(ชื่อวิวัฒน์ครับ) คุยกันไว้ก่อนก็ได้ครับ