หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: พจนานุกรม[อิเล็กทรอนิกส์]ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (Read 4147 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1,748
 • Admin
  • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
  • Email

ความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำ (RAM) : 1 GB
ฮาร์ดดิกส์ (Hard Disk) : มีความจุเหลือให้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 GB
เครื่องเล่นซีดีรอม
จอภาพ : ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 600 x 800
ระบบปฏิบัติการ (OS) : Microsoft Windows XP ที่สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย หรือดีกว่า
รูปแบบ อักษร (Font) : Angsana New, Cordia New, Times New Roman (หากไม่มีระบบจะใช้
รูปแบบตัวอักษรอื่นที่มีอยู่ในเครื่องแทน ซึ่งการแสดงผลอาจผิดเพี้ยนไปได้)
โปรแกรม Browser : Microsoft Internet Explorer (IE) version 6.00 หรือสูงกว่า
หรือ Mozilla FireFox version 3.0 หรือสูงกว่า
หรือ Google Chrome
หรือ Safari 4 หรือสูงกว่า
(แนะนำให้ใช้กับ IE 7.0 ขึ้นไปจะเหมาะสมที่สุด)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
การติดตั้ง โปรแกรม
โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้ ในความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำของระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม
วิธีการติดตั้งโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. ถ้าต้องการติดตั้งใช้งานจากแผ่นซีดีรอม ให้เปิดแผ่นซีดีรอมและเรียกใช้งานได้โดยตรงโดยเปิดไฟล์ชื่อ TRIED2542.HTML หรือ TRIED2542 (กรณีระบบไม่แสดงนามสกุลไฟล์ให้เห็น) ที่อยู่ในโฟลเดอร์ TRIED2542 โดยคลิก ๒ ครั้ง ที่ไฟล์ดังกล่าว เหมือนการเรียกใช้งานทั่วไป (ต้องใส่แผ่นซีดีรอมค้างไว้ในเครื่องเล่นซีดีรอมตลอดเวลาที่ใช้งาน) ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการติดตั้งข้อมูลใด ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
๒. ถ้าต้องการติดตั้งใช้งานจากฮาร์ดดิกส์ ให้เรียกใช้งานไฟล์ setuptried2542.exe เพื่อทำสำเนาแฟ้มทั้งหมดจากแผ่นซีดีรอมไว้ในฮาร์ดดิกส์ตามที่คุณต้องการและ โปรแกรมติดตั้งจะสร้างทางลัดและเมนูให้คุณใช้งานได้เหมือนการติดตั้งโปรแกรม ทั่วไป โดยเรียกใช้งานจากทางลัดบนพื้นหน้าจอหรือจากเมนูเริ่มต้น (Start menu) ก็ได้ (Start -> All Programs -> The Royal Institute -> พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ -> พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 :-X http://www.mediafire.com/?zkree4ux9wjo98o

 ;D  :-[ http://www.padpitt.org/index.php?name=webboard&file=read&id=4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอบคุณครับ..........

issI

 • Guest

ขอบคุณมากมาย

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,425
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,425
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.546 seconds with 27 queries.