Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
ข้อสอบเก่า ความรู้คว...
ตัวอย่าง ข้อสอบเก่า ความรู้ความสามารถทั่วไป กพ แนวข้อสอบ...
รวมแนวข้อสอบครูผุ้ช่...
หรือ- ภาค ก 2 ความรู้ฯวินัย  - หรือ- ภาค ข ความร...
แบบเสนอขอรับการประเม...
แบบเสนอขอรับการประเมิน คศ.3 :cry: ****************...
เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช...
เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554...
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่ว...
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ชุดที่ 1 - 5 (พร้อม...
ข้อสอบครูผู้ช่วย กฎห...
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดที่...
ข้อสอบครูผู้ช่วย วิช...
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 - 3 (พร้อมเฉลย)&...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: June 11, 2011, 07:01:29 PM
2774 | 0
Bookmark and Share
ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดที่ 1 - 4 (พร้อมเฉลย)


    แนวข้อสอบประกอบด้วย
    แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 1) สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
    แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 2) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
    แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 4) วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
    เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ชุดที่ 1 - 4
   

 :-X
 http://adf.ly/1C93u 


My Community