Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
วิธีเอาตัวรอดจาก 9 ค...
วิธีเอาตัวรอดจาก 9 คำถามสัมภาษณ์งานบ่อยครั้ง "คำถาม...
10 สิ่งที่ทำร้ายจิตใ...
10 สิ่งที่ทำร้ายจิตใจเด็กได้มากที่สุดคืออะไรอันดับ 10 .....
จุดอ่อนของคนไทย 10 ป...
จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการต้องบอกว่า ประเทศไทย เปิดศักราช...
เมื่อคนเราใกล้ตายจะร...
Bronnie Wareนักเขียนอิสระที่ออสเตรเลีย เคยทำงานดูแลผู้ป่...
30 แนวคิดเพื่อชีวิต...
30 แนวคิดเพื่อชีวิต1. อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอา...
ดอกบัวสี่เหล่า ที่พร...
ดอกบัวสี่เหล่า ............................................
ขอเชิญร่วมทำบุญ งานป...
ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุ...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: February 16, 2011, 08:33:42 PM
3395 | 0
Bookmark and Share
    ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๔๘/๒๕๕๔
    พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

    รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณาวางกรอบการเลือกตำแหน่งต่างๆ ตลอดถึงนัดหมายการประชุมร่วมกัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีมาตราที่มีความสำคัญ ๓ มาตรา ได้แก่

    มาตรา ๓ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาท้ายพระราชบัญญัตินี้

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.
 
046 ความคืบหน้าร่าง พรบ.เงินเดือนครู    
039 เสนอของบฯ รายจ่ายปี 2555    
036 ประเมินแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9    
033 ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 2    
027 Up to me ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    
025 ระดมทุนจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน -3    
024 ระดมทุนกองทุนครูของแผ่นดิน -2    
022 วันครู    
020 ทุนประเดิมจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน    
019 2554 ปีคุณภาพครู    
016 ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 1    
013 แถลงข่าววันครู    
     
ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

    มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอยู่เดิม เข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ.จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖

    มาตรา ๖ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ.ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดย รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ ก.ค.ศ.จัดทำคู่มือรายละเอียดของการดำเนินการตามบัญชีที่ได้ศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ ไป

 :-[ http://www.moe.go.th/websm/2011/feb/048.html
« Last Edit: February 16, 2011, 09:43:22 PM by Admin »


 


My Community