หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ)  (Read 950 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง My Healthy Dish

ชื่ออาจารย์ที่ี่ปรึกษา ครูสมใจ วิมลปกรณ์

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนสมประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

บทคัดย่อ

              โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องMy  Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ) เป็นโครงงานที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 3 คน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาการทำ 1 เดือน (1 พฤศจิกายนถึง 30 พฤศจิกายน 2556) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ และประโยชน์อาหารเพื่อสุขภาพ วิธีดำเนินการศึกษาครั้งนี้ สัมภาษณ์นางพยาบาลโรงพยาบาลเมืองปทุมธานี และครูกลุ่มสาระสุขศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อให้ความรู้หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพทางอินเตอร์เนต และหนังสือเรี่ยนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้่ได้จัดทำ power point เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพให้บุคคลอื่นรับทราบ

             ผลจาการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี มีประโยชน์แก่ตังเอง และหลักการอาหารเพือสุขภาพ
 

Page created in 0.076 seconds with 27 queries.