หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: Windows 7 Underground Edition 2012 /32 bit .... เร็ว เสถียร ....  (Read 2736 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

jpkk

  • Full Member
  • ***
  • Offline Offline
  • Posts: 77

Windows 7 Underground 2012

32 bit
This Version of Operating system is designed Purely from Genuine Window 7 Ultimate 32-bit Serivice Pack 1 and Designed by Nishant and it is Dedicated to HOme users,Audio Rippers,Uploaders,Gamers and entertainment purposes. The system file coding has been updated to new level of version,New default theme New logon Screen,New additional Gadgets,New sample Music,New HQ wallpapers, New high quality Icons,New window
sounds,Updated Direct X files up-to-Date,Removed old ATI,NVIDIA and Intel Drivers and Replaced by latest.Updated Printing Core Components and many other criticalissue are fixed. It will be more comfortable, Faster and reliable when compared to other windows 7 Operating system. Enjoy using windows 7 Underground From Reckons Team!!!


Features, Overview and Updates of Windows 7 underground 2012 x86:
* New Windows Sounds
* Coding and Scripts for system files are updated from previous versions (This option is only available in Reckons International Team customized windows and not in any other customized operating system)
* Stablized System and more Reliable
* UAC Disabled
* New Look for Windows Media Player
* New Look for Windows Media Center
* Added New User Account Pictures
* New Windows 7 Underground Theme (Default)
* New Shortcut Arrows
* Show extensions for known file types
* Show media with no data
* Enabled Glass Effect (DWM) without a supported card
* Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting.
* Added command prompt to right click context menu
* Enabled addition Avalon effects
* Added "Explore from here" context menu while right clicking on folders
* Get rid of the Windows Mail splash screen
* Disabled Tool Tips
* Mximum Simultaneous Downloads for Internet Explorer to 20 (Default was 2 )
* Enabled DirectX Video Acceleration in Windows Media Player
* Disabled Auto Rip disc when inserted in Windows Media Player
* Enabled Auto Eject disc when ripping is completed
* Disabled deleting files from computer when deleted in library in Windows Media Player
* Disabled Auto Add Played Media files
* Enabled Advanced Option in Monitor Folders in Windows Media Player
* Disabled deleting contents from devices when deleting playlist in Windows Media Player
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder' to right click context
* Added 'Move to Folder' to right click context
* Enabled Windows Dreamscene
* Enabled Search in system folders
* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp (speeds up viewing folders in ntfs)
* Disabled kernel paging
* Disabled 8.3 names in NTFS
* Disabled Low disk space checks
* Faster Shutdown
* Added 'Open With Notepad' to right click context
* Disabled StickyKeys Keyboard shortcut (Popups up when pressing SHIFT key five times).
* Disabled FilterKeys Keyboard shortcut (Popups up when pressing SHIFT key eight seconds).
* Disabled ToggleKeys Keyboard shortcut (Popups up when pressing NUM LOCK key five seconds).
* Disabled start menu baloon tips
* Disabled IPv6
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Added slow-motion window effects
* Added "Advanced System Properties" to right-click on Computer
* Faster browsing with IE
* Added "Guy's Search" to Recycle Bin Context Menu
* Added Device Manager to My Computer Context Menu
* Added Group Policy Editor to My Computer Context Menu
* Enabled boot files to be placed optimally on the hard-drive for faster boots.
* Added Registry Editor to My Computer Context Menu
* Added Task Manager to My Computer Context Menu
* Added Services to My Computer Context Menu
* Power Down After Shutdown
* Added User Accounts 2 in Control Panel
* Added Administrative Tools in My Computer
* Added Windows Switcher in My Computer
* Added Internet Explorer 9 in My Computer
* Added Network Connections in My Computer
* Added Printers in My Computer
* Added Recycle Bin in My Computer
* Added Run in My Computer
* Added Search in My Computer
* Added Windows Update in My Computer
* Added Device Manager in My Computer
* Added Defragment in Drive Context Menu
* Added Group Policy Editor in Control Panel
* Added Registry Editor in Control Panel
* Added Register & Un-Register to the context menu for .dll files.
* Added Register & Un-Register to the context menu for .ocx and .ax files.
* Improved Quality for thumbnail
* Added DirectX Diagnostic Tool To Control Panel
* Disabled Automatic Restart on BSOD
* Windows Installer will use logging
* Windows evaluates file extensions on the first three characters
* It will show Absent Devices in Device Manager
* Disabled Default Hidden Shares
* Windows Update will Notify you about the updates but will not download unless you start downloading
* Enabled All users to download and install Windows Updates.
* Disabled Automatic System Reboot after Windows Updates has been installed.
* Enabled cross-frame navigation by the ActiveX control in .chm files.
* Enabled display for .pif (DOS Shortcut) file extension.
* Enabled display for .shs (Shell Scrap Object) file extension.
* Enabled display for .scf (Explorer Command) file extension.
* Enabled display for .shb (Document Shortcut) file extension.
* Windows will force to unload DDL from memory.
* Each application will use same timer to run into memory
* 16-bit Applications in a separate memory space
* Boot files to be placed optimally on the hard-drive for faster boots.
* Added Take Ownership in right-click context menu
* Windows will specifie the time, following user input, during which the system keeps apps from moving into the foreground
* Notepad will save window position
* Command Prompt text colour is white now
* Added God Mode in Desktop Context Menu
* Added Windows Switcher in Desktop Context Menu
* Added Task Manager in Desktop Context Menu
* Added Registry Editor in Desktop Context Menu
* Enabled Games in Start Menu
* Enabled Recent Documents in Start Menu
* Enabled Administrative Tools in Start Menu and in All Programs
* Enabled Videos in Start Menu
* SSL 2.0 (Checked) + SSL 3.0 (Checked) + TSL 1.0 (Unchecked)
* Enabled Typing Long File Names In DOS
* Increased RPC Packet Size
* Increased Network Throughput
* Extra 3rd Party Themes
* New level of Windows 7 Activation
* Fully Automated Windows Setup
* New logon screen
* Patched UxTheme files to use 3rd party themes
* Faster Shutdown
* Faster Booting Time
* DirectX updated to latest
* Get Desktop Icons during first logon (Documents, Computer, Recycle Bin, Control Panel, Network, Internet Explorer)
* New High Quality Icons
* All Graphics Card Drivers are updated to latest
* Hiberation is Disabled
* It will give full supportive for the High Definition Games
* High Quality Wallpapers
* New Explorer View
* View Large Icons in Control Panel
* New look for Logon Screensaver
* System core are boosted upto maximum performance
* Updated Windows Media Center
* Removed Old Default Graphics Card drivers and updated to latest
* Disabled Windows Computer Browser
* Better Windows Servicing Settings by default
* Internet Explorer 9
* Integrated Latest Windows Updates
* New Sample Music
* Fixed Problems that occured when ripping videos on old computers
* Improved the performance and reliability
* It will use less Virtual Memory Space
* Fixed : An attacker to compromise a computer running Microsoft Internet Explorer and gain control over it
* Fixed : An unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain control over it
* Fixed : Icons were missing on Windows 7 SP1 32-Bit login.
* Updated ActiveX Kill Bits
* Windows Help Program for Windows 7 Service Pack 1
* Fixed : Certificate revocation list on Windows systems and to keep your systems certificate list up to date
* Updated Printing Core Components that are included in Windows 7
* Enabled the Chkdsk.exe utility to repair a corruption error on the system volume in Windows 7
* Fixed : A set of known application compatibility issues with Windows
* Fixed : "The system cannot find the file specified" error message on a Windows Server 2008 R2-based file server if the remote index server has a catalog that has a credential-enabled UNC path
* Fixed : Vulnerability in Windows Kernel could allow security Feature bypass.
* Fixed : Broken shortcuts are deleted from the desktop in Windows 7.
* Fixed : "Index was out of range" error message when a Group Policy report is generated in Windows 7
* Fixed : Windows 7 stops responding when it tries to enter hibernation (S4) if the BIOS does not support RTC alarms
* Fixed : SignTool does not sign an AppX application package that is larger than 4 GB in Windows 7
* Fixed : Loaded user profiles cannot be unloaded after you run WMI queries for the Win32_StartupCommand class
* Fixed : Windows Explorer stops responding if you try to expand a mapped drive in Windows 7
* Fixed : Handle leak in Svchost.exe when a WMI query is triggered by using the Win32_PowerSettingCapabilities class in Windows 7
* Fixed : A robocopy command updates DACLs incorrectly in Windows 7
* Fixed : A signed driver is displayed as unsigned in Windows 7
* Fixed : Vulnerability in Windows Mail and Windows Meeting Space could allow remote code execution.
* Fixed : Vulnerability in Windows Client/Server Runtime Subsystem could allow elevation of privilege
* Fixed : USB hub stops working in Windows 7 if you click the mouse while the computer is entering sleep
* Fixed : "STOP: 0x0000003B" error occurs during the shutdown process in Windows 7
* Fixed : 0x00000027" Stop error when you access a shared network resource that is hosted on a computer that is running Windows 7
* Fixed : Private key permissions are reset to the default values if a machine certificate is renewed by the Certificate Autoenrollment feature in Windows 7
* Fixed : "ERROR_SHARING_VIOLATION" error message in Windows XP or in Windows Server 2003 when you try to open a file on an SMB share on a server that is running Windows 7
* Fixed : Event 1073 is logged after you cancel the logoff process in Windows 7
* Fixed : "fvevol!FveFilterDeviceControl+1d0" Stop error when you create a VSS snapshot backup in Windows 7 SP1
* Fixed : DES does not submit certificate requests after the enterprise CA is restarted in Windows 7
* Fixed : The caption is shown for a BorderStyle-0 style frame control that is put in a Visual Basic 6-based ActiveX control when you load the control in Internet Explorer 9
* Fixed : A webpage cannot be displayed and high CPU usage for prolonged periods may occur after content is updated on an ASP.NET 2.0-based website
* Fixed : Vulnerability in Windows Components could allow remote code execution
* Fixed : Restore operation by using Backup and Restore may fail in Windows 7 SP1
* Fixed : You cannot remove a ClickOnce application after you enable the "Remove pinned programs list from the Start menu" setting
* Fixed : A boot LUN can be disabled if it is claimed for use with MPIO in Windows 7
* Fixed : "Limit the size of the entire roaming user profile cache" Group Policy setting does not work in Windows 7
* Fixed : You may wait for up to 30 seconds when you use a smart card to unlock a computer that is running Windows 7
* Fixed : "0x0000000a" Stop error occurs on a computer that has a mirrored volume and that is running Windows 7
* Fixed : An application crashes when it tries to retrieve file information from an invalid or corrupted file in Windows 7
* Fixed : "0x0000007E" Stop error message when a connection is reset on a computer that is running Windows 7
* Fixed : The PdhEnumObjects function used together with the bRefresh parameter does not function correctly in Windows 7
* Fixed : Logon scripts take a long time to run in Windows 7
* Fixed : A process that is being terminated stops responding in Windows 7
* Fixed : Msdtc.exe may crash when an MSDTC transaction runs in Windows 7
* Fixed : Print output is blank when you print text to a Generic/Text Only printer in Internet Explorer 9 on a computer that is running Windows 7INCLUDED PROGRAMS

01. 7-Zip
02. ImgBurn
03. Mozilla Firefox
04. CCleaner
05. Adobe Flash Player
06. Adobe Flash Player ActiveX
07. Notepad++
08. WinRAR
09. K-Lite Mega Codec Package
10. Everest Ultimate Edition
11. Internet Download Manager
12. UltraISO Premium Edition
13. Any DVD Shrink
13. Xilisoft Video Converter Ultimate Edition
14. Microsoft .NET Framework 4.0?Part 1 ^^ Download ^^

Part 2 ^^ Download ^^

Part 3 ^^ Download ^^

Part 4 ^^ Download ^^

Part 5 ^^ Download ^^โหลดมาแล้ว มันจะเป็นภาษาแปลกๆ   

ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับ

ถึงจะแตกไฟล์ได้ ชื่ออะไรก็ได้

แต่ต้องมี  part1 - part3  ตามหลัง

ตัวอย่าง

A_part1

A_part2

A_part3

A_part4

A_part5ไฟล์เสียซ่อมได้ครับ ใส่Recovery Recoard 5%*****************************

 

Page created in 0.099 seconds with 27 queries.