หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 6 Guests are viewing this board.
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 1 2,000 Last post December 09, 2019, 08:47:41 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 3 1,547 Last post December 06, 2019, 11:06:13 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers Darkness 2 58 Last post December 07, 2019, 05:20:15 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 2 2,278 Last post December 09, 2019, 09:08:25 AM
by volsung
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว นางเนาวรัตน์ กะการดี korn4152 2 2,189 Last post December 09, 2019, 03:39:32 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,545 Last post December 10, 2019, 01:38:39 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 2 3,010 Last post December 10, 2019, 01:41:19 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 2 1,628 Last post December 09, 2019, 03:29:03 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส napat_koykung 2 3,111 Last post December 09, 2019, 04:59:16 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 2 1,883 Last post December 10, 2019, 12:30:10 AM
by volsung
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 1,993 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ 2 2,241 Last post December 09, 2019, 01:37:32 AM
by volsung
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 2 1,652 Last post December 09, 2019, 09:49:33 PM
by volsung
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 2 1,834 Last post December 05, 2019, 09:07:49 AM
by volsung
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,012 Last post December 09, 2019, 10:24:55 PM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 2 2,266 Last post December 05, 2019, 10:25:52 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 2 2,166 Last post December 05, 2019, 10:12:50 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 2 2,397 Last post December 05, 2019, 12:06:24 PM
by volsung
การหา คุณภาพของแบบทดสอบ nun 2 2,181 Last post December 08, 2019, 05:19:02 PM
by volsung
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล nun 2 1,996 Last post December 08, 2019, 05:11:13 PM
by volsung
ขอความคิดเห็นสมาชิกเว็บเกี่ยวกับ CAI บ้านพักครู.คอม 2 1,913 Last post December 09, 2019, 02:38:01 AM
by volsung
ขอแนะนำ "เว็บบอร์ดครูดี" pongthorn 2 2,331 Last post December 07, 2019, 08:34:29 PM
by volsung
ข้อสอบคณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่๒) บ้านพักครู.คอม 2 2,198 Last post December 08, 2019, 11:54:15 PM
by volsung
คลัง ข้อสอบ ป.1-6.rar บ้านพักครู.คอม 4 4,102 Last post December 07, 2019, 09:21:35 AM
by volsung
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายป.1-ม.3 บ้านพักครู.คอม 3 2,311 Last post December 06, 2019, 02:08:37 AM
by volsung
คอนโดใหม่ คอนโด ซี ดรีม ศรีราชา panne rattana 2 50 Last post December 07, 2019, 06:24:13 AM
by volsung
คีย์แบบวัดฯ ม 1.rar (รวมทุกสาระ)- 107 MB บ้านพักครู.คอม 2 284 Last post December 07, 2019, 01:50:18 AM
by volsung
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปเป็นนักไอทีตัวจริง? บ้านพักครู.คอม 2 1,589 Last post December 08, 2019, 07:52:51 AM
by volsung
คูู่มือทำวิทยนิพนธ์ บ้านพักครู.คอม 2 2,129 Last post December 07, 2019, 11:27:46 AM
by volsung
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี วิทยฐานะและเลื่อนวิท nun 2 2,185 Last post December 08, 2019, 05:26:46 PM
by volsung
คู่มือการประเมินสายงานการสอน nun 2 1,942 Last post December 08, 2019, 05:06:02 PM
by volsung
คู่มือวิชาภาษาไทย ป 5+แบบฝึกหัด บ้านพักครู.คอม 2 3,834 Last post December 07, 2019, 11:54:31 PM
by volsung
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 2 2,152 Last post December 09, 2019, 10:52:46 PM
by volsung
จัดฟัน fastbraces การจัดฟันแบบเร่งด่วนในยุคที่เราต้องรีบเร่ง panne rattana 2 52 Last post December 07, 2019, 06:16:27 AM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 2 1,917 Last post December 08, 2019, 09:54:20 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 2 1,834 Last post December 09, 2019, 05:07:03 AM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 2 1,721 Last post December 09, 2019, 04:07:55 AM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 2 1,810 Last post December 09, 2019, 02:31:29 PM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 2 1,771 Last post December 09, 2019, 09:31:24 PM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 2 1,556 Last post December 10, 2019, 04:01:28 PM
by volsung
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,499 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 3 2,174 Last post December 09, 2019, 08:29:46 AM
by volsung
ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่60 บ้านพักครู.คอม 2 3,273 Last post December 05, 2019, 11:07:46 PM
by volsung
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 2 3,390 Last post December 10, 2019, 01:28:24 PM
by volsung
ดาววน์โหลดข้อสอบมาตรฐานชั้นปีป.1และป.4(หลักสูตร"51) « 1 2 3 4 5 » บ้านพักครู.คอม 124 28,501 Last post Today at 12:48:39 PM
by volsung
ดูประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านพักครู.คอม 2 2,150 Last post December 09, 2019, 12:48:20 AM
by volsung
ดูหนังออนไลน์ Rambo 5 Last Blood panne rattana 2 60 Last post December 07, 2019, 06:08:48 AM
by volsung
ตัวอย่าง ก.ค.ศ.1 nun 2 2,517 Last post December 08, 2019, 04:49:50 PM
by volsung
ตัวอย่าง ก.ค.ศ.2 nun 2 3,446 Last post December 08, 2019, 04:52:23 PM
by volsung
ตัวอย่าง ก.ค.ศ.3 nun 2 3,734 Last post December 08, 2019, 04:54:58 PM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.095 seconds with 19 queries.