หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 1,994 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,844 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,769 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 4,256 Last post December 05, 2019, 10:44:01 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » รัตนา 224 2,498 Last post January 22, 2020, 11:42:49 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » BeThatsani 224 2,461 Last post January 22, 2020, 07:06:20 PM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 224 2,393 Last post January 22, 2020, 01:37:40 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน « 1 2 3 4 5 6 ... 10 » นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 225 4,744 Last post January 21, 2020, 09:14:30 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » เนาวรัตน์ จอมคำ 224 2,288 Last post January 21, 2020, 08:11:10 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค « 1 2 3 4 5 6 ... 10 » อัญชลี เกตุพุฒ 225 2,200 Last post January 20, 2020, 11:27:48 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,286 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 2 2,091 Last post December 05, 2019, 09:36:39 AM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,147 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » จินตนา 224 2,065 Last post January 19, 2020, 01:11:32 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » นายมนตรี ลุนสมบัติ 224 2,471 Last post January 19, 2020, 04:25:51 AM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป « 1 2 3 4 5 6 7 » ภัทรวดี เวทะธรรม 163 2,521 Last post January 18, 2020, 11:49:31 PM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,154 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 2 2,449 Last post December 10, 2019, 05:03:10 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 2 2,020 Last post December 10, 2019, 04:32:16 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 2 2,156 Last post December 10, 2019, 04:14:18 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 2 1,834 Last post December 10, 2019, 04:11:45 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,929 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 2 1,560 Last post December 10, 2019, 04:01:28 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 2 1,840 Last post December 10, 2019, 03:34:15 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 2 1,817 Last post December 10, 2019, 03:13:43 PM
by volsung
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,447 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,835 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 2 2,236 Last post December 10, 2019, 03:04:29 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 2 2,251 Last post December 10, 2019, 02:51:37 PM
by volsung
somdet 0 1,609 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 2 1,586 Last post December 10, 2019, 02:47:28 PM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 2 1,768 Last post December 10, 2019, 02:44:55 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 2 2,112 Last post December 10, 2019, 02:01:57 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 3 1,847 Last post December 10, 2019, 01:56:45 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 3 2,192 Last post December 10, 2019, 01:54:12 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 2 3,013 Last post December 10, 2019, 01:41:19 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,547 Last post December 10, 2019, 01:38:39 PM
by volsung
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 2 3,390 Last post December 10, 2019, 01:28:24 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 2 1,488 Last post December 10, 2019, 01:12:19 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 2 1,597 Last post December 10, 2019, 01:09:42 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 2 1,600 Last post December 10, 2019, 12:46:34 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 2 1,848 Last post December 10, 2019, 12:41:24 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 2 1,591 Last post December 10, 2019, 12:23:23 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 2 2,498 Last post December 10, 2019, 12:15:37 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 2 1,733 Last post December 10, 2019, 12:10:29 PM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 2 1,933 Last post December 10, 2019, 11:57:34 AM
by volsung
เบญจวรรณ 0 1,355 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,480 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 2 1,918 Last post December 10, 2019, 11:34:03 AM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 2 2,228 Last post December 10, 2019, 11:13:30 AM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.477 seconds with 19 queries.