หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 0 2,191 Last post March 17, 2013, 04:25:29 AM
by นายมนตรี ลุนสมบัติ
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 0 2,280 Last post March 16, 2013, 11:49:00 PM
by ภัทรวดี เวทะธรรม
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 1 2,114 Last post March 14, 2013, 02:31:25 AM
by Liaincirl
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 0 2,397 Last post March 09, 2013, 01:44:44 AM
by นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,964 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 0 2,116 Last post February 23, 2013, 05:33:14 AM
by พินิจ พิลาบุตร
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 0 1,792 Last post February 23, 2013, 05:30:00 AM
by มนตรี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,885 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,498 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 0 1,797 Last post February 18, 2013, 05:06:18 PM
by krupiri
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,777 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,403 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,801 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 0 2,191 Last post February 13, 2013, 06:25:05 AM
by นายสายัน พิมพขันธ์
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 0 2,143 Last post February 11, 2013, 03:35:16 AM
by somdet
somdet 0 1,565 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,537 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 0 1,722 Last post February 11, 2013, 03:33:05 AM
by somdet
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,056 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,795 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 1 2,133 Last post February 03, 2013, 06:20:20 AM
by Ohptzmue
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 0 2,925 Last post February 01, 2013, 08:49:18 AM
by นายปรเมศวร์ เสพธรรม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 2,484 Last post February 01, 2013, 06:49:51 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 0 3,350 Last post January 30, 2013, 11:55:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,437 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 0 1,548 Last post January 29, 2013, 03:12:20 AM
by ประกายมาศ รัตนวโรภาศ
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 0 1,559 Last post January 27, 2013, 06:18:47 AM
by นพฤทธิ์ อัมโร
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 0 1,804 Last post January 26, 2013, 03:46:56 PM
by นายสุธมน์ จันชมภู
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 0 1,543 Last post January 24, 2013, 07:24:36 AM
by นางอุษา จันทร์วงศ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 0 2,432 Last post January 24, 2013, 04:08:57 AM
by จันทร์เพ็ญ
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 0 1,696 Last post January 23, 2013, 09:43:05 PM
by ไข่มุก ภาคภูมิ
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 0 1,893 Last post January 22, 2013, 01:23:26 AM
by พิสมัย
เบญจวรรณ 0 1,315 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,441 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 0 1,869 Last post January 20, 2013, 11:32:50 PM
by นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 0 2,172 Last post January 18, 2013, 11:42:17 AM
by ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,516 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,805 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 1 2,632 Last post January 13, 2013, 03:24:13 PM
by Zvnaogqt
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,326 Last post January 12, 2013, 06:48:26 AM
by teacher
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,189 Last post January 12, 2013, 06:45:29 AM
by teacher
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 0 1,704 Last post January 12, 2013, 06:23:48 AM
by เสริมสิริ เยาวพักตร์
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 0 2,145 Last post January 05, 2013, 05:05:04 AM
by กรรณิกา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,668 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,099 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 1 2,589 Last post January 04, 2013, 08:08:09 AM
by นางสาวพัทปิยา มุงคุณ
เผยแพร่ผลงาน 0 1,409 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,646 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,161 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,489 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.091 seconds with 19 queries.