หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,807 Last post April 06, 2013, 04:36:37 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,726 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 4,203 Last post April 04, 2013, 03:25:22 AM
by photon13
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 0 2,233 Last post April 01, 2013, 05:19:36 PM
by รัตนา
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 0 2,182 Last post April 01, 2013, 07:58:52 AM
by BeThatsani
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 0 2,133 Last post March 28, 2013, 10:40:55 AM
by วัลลภา เสถียรธรรมกิจ
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 1 4,472 Last post May 31, 2016, 10:45:09 AM
by Mackenzie
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 0 2,002 Last post March 27, 2013, 02:03:54 AM
by เนาวรัตน์ จอมคำ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 1 1,945 Last post March 26, 2013, 05:15:56 PM
by อัญชลี เกตุพุฒ
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 0 2,258 Last post March 22, 2013, 06:14:58 PM
by หนังสือส่งเสริมการอ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 0 2,039 Last post March 22, 2013, 04:02:17 AM
by yuthana
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 0 2,095 Last post March 20, 2013, 01:09:52 PM
by กัลยาภรณ์
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 0 1,810 Last post March 18, 2013, 08:07:04 AM
by จินตนา
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 0 2,215 Last post March 17, 2013, 04:25:29 AM
by นายมนตรี ลุนสมบัติ
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 0 2,311 Last post March 16, 2013, 11:49:00 PM
by ภัทรวดี เวทะธรรม
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 1 2,132 Last post March 14, 2013, 02:31:25 AM
by Liaincirl
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 0 2,412 Last post March 09, 2013, 01:44:44 AM
by นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,985 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 0 2,130 Last post February 23, 2013, 05:33:14 AM
by พินิจ พิลาบุตร
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 0 1,806 Last post February 23, 2013, 05:30:00 AM
by มนตรี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,903 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,523 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 0 1,819 Last post February 18, 2013, 05:06:18 PM
by krupiri
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,797 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,416 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,815 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 0 2,207 Last post February 13, 2013, 06:25:05 AM
by นายสายัน พิมพขันธ์
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 0 2,183 Last post February 11, 2013, 03:35:16 AM
by somdet
somdet 0 1,582 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,555 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 0 1,739 Last post February 11, 2013, 03:33:05 AM
by somdet
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,076 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,815 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 1 2,155 Last post February 03, 2013, 06:20:20 AM
by Ohptzmue
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 0 2,955 Last post February 01, 2013, 08:49:18 AM
by นายปรเมศวร์ เสพธรรม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 2,507 Last post February 01, 2013, 06:49:51 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 0 3,367 Last post January 30, 2013, 11:55:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,456 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 0 1,569 Last post January 29, 2013, 03:12:20 AM
by ประกายมาศ รัตนวโรภาศ
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 0 1,576 Last post January 27, 2013, 06:18:47 AM
by นพฤทธิ์ อัมโร
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 0 1,819 Last post January 26, 2013, 03:46:56 PM
by นายสุธมน์ จันชมภู
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 0 1,561 Last post January 24, 2013, 07:24:36 AM
by นางอุษา จันทร์วงศ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 0 2,457 Last post January 24, 2013, 04:08:57 AM
by จันทร์เพ็ญ
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 0 1,713 Last post January 23, 2013, 09:43:05 PM
by ไข่มุก ภาคภูมิ
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 0 1,911 Last post January 22, 2013, 01:23:26 AM
by พิสมัย
เบญจวรรณ 0 1,329 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,455 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 0 1,889 Last post January 20, 2013, 11:32:50 PM
by นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 0 2,195 Last post January 18, 2013, 11:42:17 AM
by ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,531 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.429 seconds with 19 queries.