หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 2 1,707 Last post December 10, 2019, 09:17:25 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 2 1,746 Last post December 09, 2019, 03:41:55 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 2 1,536 Last post December 10, 2019, 05:53:31 AM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,789 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 3 2,026 Last post December 05, 2019, 12:29:33 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 2 2,276 Last post December 09, 2019, 09:47:20 AM
by volsung
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 2 1,836 Last post December 05, 2019, 09:07:49 AM
by volsung
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,341 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 2 2,397 Last post December 05, 2019, 12:06:24 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 2 2,498 Last post December 10, 2019, 12:15:37 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 2 2,278 Last post December 09, 2019, 09:08:25 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 3 2,118 Last post December 09, 2019, 05:58:19 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 2 2,118 Last post December 09, 2019, 07:40:22 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 2 1,739 Last post December 09, 2019, 02:34:03 PM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 2 1,810 Last post December 09, 2019, 02:31:29 PM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 2 1,798 Last post December 09, 2019, 01:08:32 PM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 2 1,773 Last post December 09, 2019, 04:51:29 AM
by volsung
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรื่อง Pets สัตว์เลี้ยงน่ารัก ครูนพ 2 2,771 Last post December 08, 2019, 12:14:18 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 2 1,842 Last post December 09, 2019, 08:59:13 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,141 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 2 2,293 Last post December 08, 2019, 10:14:48 PM
by volsung
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 2 1,596 Last post December 09, 2019, 04:04:31 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 3 2,188 Last post December 10, 2019, 01:54:12 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 2 2,194 Last post December 10, 2019, 09:19:58 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 2 2,438 Last post December 09, 2019, 02:10:53 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ aoddy 2 2,524 Last post December 09, 2019, 02:16:57 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน an 2 1,287 Last post December 09, 2019, 11:55:55 PM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 2 1,942 Last post December 09, 2019, 06:37:35 AM
by volsung
Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.13 seconds with 18 queries.