หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 2 1,732 Last post December 10, 2019, 12:10:29 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 2 2,497 Last post December 10, 2019, 12:15:37 PM
by volsung
>>รวมแบบสัญญาทุกๆอย่างคุณครูควรเก็บไว้ บ้านพักครู.คอม 2 2,656 Last post December 10, 2019, 12:18:10 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 2 1,589 Last post December 10, 2019, 12:23:23 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 2 1,846 Last post December 10, 2019, 12:41:24 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 2 1,599 Last post December 10, 2019, 12:46:34 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 2 1,595 Last post December 10, 2019, 01:09:42 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 2 1,484 Last post December 10, 2019, 01:12:19 PM
by volsung
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 2 3,390 Last post December 10, 2019, 01:28:24 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,545 Last post December 10, 2019, 01:38:39 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 2 3,010 Last post December 10, 2019, 01:41:19 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 3 2,188 Last post December 10, 2019, 01:54:12 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 3 1,844 Last post December 10, 2019, 01:56:45 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 2 2,110 Last post December 10, 2019, 02:01:57 PM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 2 1,765 Last post December 10, 2019, 02:44:55 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 2 1,582 Last post December 10, 2019, 02:47:28 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 2 2,247 Last post December 10, 2019, 02:51:37 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 2 2,234 Last post December 10, 2019, 03:04:29 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,834 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 2 1,817 Last post December 10, 2019, 03:13:43 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 2 1,839 Last post December 10, 2019, 03:34:15 PM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 2 1,556 Last post December 10, 2019, 04:01:28 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,926 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 2 1,834 Last post December 10, 2019, 04:11:45 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 2 2,155 Last post December 10, 2019, 04:14:18 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 2 2,020 Last post December 10, 2019, 04:32:16 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 2 2,446 Last post December 10, 2019, 05:03:10 PM
by volsung
บ้านโซนประเวศ : เลือกซื้อที่อยู่อาศัย ที่แรกในชีวิต ต้องเลือกยังไง ? panne rattana 3 84 Last post December 19, 2019, 07:12:21 AM
by Snowgess
Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.128 seconds with 18 queries.