หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน 0 1,427 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ sakthana chaima 0 4,679 Last post July 30, 2012, 09:39:25 AM
by sakthana chaima
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 0 2,413 Last post March 09, 2013, 01:44:44 AM
by นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 0 1,660 Last post July 30, 2012, 09:14:31 AM
by นายประชา จัดของ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 0 1,703 Last post July 29, 2012, 05:16:48 PM
by ครูสัญญพงศ์
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 0 1,777 Last post July 29, 2012, 05:14:12 PM
by ครูสัญญพงศ์
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,121 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,687 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,261 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 0 2,844 Last post December 02, 2012, 08:06:51 AM
by nun
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,353 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,106 Last post August 27, 2012, 03:16:22 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
แผนการสอนยุวกาชาด นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,256 Last post August 27, 2012, 03:31:44 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
hello โลก :) yoyonoob 0 1,312 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,306 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,425 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 0 1,842 Last post September 01, 2012, 10:02:06 AM
by นิตยา มารยาท
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,056 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 0 1,566 Last post August 26, 2012, 07:20:35 AM
by กรวรรณ อุทัยเรือง
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 0 1,715 Last post August 18, 2012, 10:02:58 AM
by ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,782 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 0 1,604 Last post August 14, 2012, 03:00:04 PM
by วลัยรัตน์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,441 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 1 1,752 Last post April 24, 2018, 06:42:13 AM
by PazMinter
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 1 1,590 Last post July 24, 2018, 03:44:43 AM
by Zacharxy
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 1 1,783 Last post March 24, 2015, 02:18:03 AM
by kok2535
[อุลต้าแมตคณิตศาสตร์สำหรับลูกๆที่ชอบเล่นเกมส์ตัวนี้ฝึกตอบโจทย์ มีสาระครับ] บ้านพักครู.คอม 1 2,438 Last post November 25, 2010, 01:13:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 1 1,652 Last post August 26, 2015, 09:23:49 AM
by sofayellow
ดาววน์โหลดข้อสอบมาตรฐานชั้นปีป.1และป.4(หลักสูตร"51) บ้านพักครู.คอม 1 28,323 Last post March 12, 2013, 02:39:33 AM
by ap
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 1 1,472 Last post June 05, 2018, 07:50:59 AM
by CruzDoyle
รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศส ราคาไม่แพงค่ะ บ้านพักครู.คอม 1 2,675 Last post May 06, 2011, 09:05:39 AM
by gigizuza15
รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ photon13 1 1,591 Last post April 27, 2017, 05:26:36 AM
by Abizatos
โหลดสื่อการสอน แผน cd อื่นๆ มากมาย บ้านพักครู.คอม 1 4,873 Last post February 22, 2012, 07:34:59 AM
by า
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 2,085 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 1 1,815 Last post November 21, 2014, 08:01:07 AM
by Nongplusce
เปิดรับสมัครปริญญาโท 2554 หลักสูตร MBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมม.พระจอมเกล้าพระนค บ้านพักครู.คอม 1 4,889 Last post May 17, 2011, 08:30:08 AM
by qbpqbp
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายป.1-ม.3 บ้านพักครู.คอม 1 2,259 Last post January 16, 2019, 02:38:50 AM
by Mcbeesook
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 1 2,128 Last post April 05, 2012, 02:10:27 PM
by วิรินทรา
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 1 2,607 Last post January 04, 2013, 08:08:09 AM
by นางสาวพัทปิยา มุงคุณ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 1 2,159 Last post October 31, 2012, 12:13:18 PM
by คุณครูคงกลิ่น
รายงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน tippawat 1 3,342 Last post April 29, 2011, 04:03:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
นิทานอีสปชุด 2-2 บ้านพักครู.คอม 1 5,880 Last post June 12, 2011, 11:15:56 AM
by nun
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 1 1,377 Last post November 27, 2012, 04:38:45 AM
by pluskit029
โปรแกรม[สร้างข้อสอบ]สำหรับคุณครูทุกๆท่าน บ้านพักครู.คอม 1 3,234 Last post April 03, 2012, 03:58:51 AM
by Munmun
อีบุ๊คส่งเสริมการอ่เล่นกับคอม เป็นไฟล์มีเดียร์ มีเสียงประกอบ มีทั้งหมด 10 เรื่อง บ้านพักครู.คอม 1 2,152 Last post August 01, 2011, 03:43:27 PM
by ติงเจล
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร พีรภัทร ซุ้นสั้น 1 2,533 Last post May 28, 2012, 06:50:36 AM
by Wouffifesob
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,815 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 1 2,155 Last post February 03, 2013, 06:20:20 AM
by Ohptzmue
Kid Painter (โปรแกรม ฝึกทักษะ การตกแต่งภาพ สำหรับเด็ก) บ้านพักครู.คอม 1 3,079 Last post December 29, 2011, 03:23:46 AM
by korn4152
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,824 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.129 seconds with 19 queries.