หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 3 Guests are viewing this board.
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 2 1,852 Last post December 10, 2019, 12:41:24 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 3 1,852 Last post December 10, 2019, 01:56:45 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 3 1,850 Last post December 05, 2019, 04:56:32 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,849 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 2 1,848 Last post December 09, 2019, 08:59:13 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 2 1,845 Last post December 09, 2019, 05:07:03 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 2 1,844 Last post December 10, 2019, 03:34:15 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 2 1,839 Last post December 09, 2019, 11:00:21 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,839 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 2 1,838 Last post December 10, 2019, 04:11:45 PM
by volsung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรงนักศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,833 Last post December 07, 2019, 08:28:27 PM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,831 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
Escola de Poker Escola de Poker 2 1,831 Last post December 08, 2019, 12:37:33 PM
by volsung
สำหรับผู้สนใจ เรียนวิศวะโทรคม มหานครครับ บ้านพักครู.คอม 2 1,823 Last post December 07, 2019, 10:09:45 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 2 1,822 Last post December 10, 2019, 03:13:43 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 3 1,818 Last post December 06, 2019, 06:26:44 AM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 2 1,818 Last post December 09, 2019, 02:31:29 PM
by volsung
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 2 1,812 Last post December 08, 2019, 05:39:46 AM
by volsung
โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผลงานสื่อ บ้านพักครู.คอม 2 1,812 Last post December 08, 2019, 11:44:06 PM
by volsung
เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันมวยจีนหวิงชุน(สายปรมาจารย์ ยิป มัน) สำหรับบุคคลทั่วไ บ้านพักครู.คอม 2 1,805 Last post December 08, 2019, 08:39:07 PM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 2 1,803 Last post December 09, 2019, 01:08:32 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,801 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 2 1,798 Last post December 07, 2019, 02:58:03 PM
by volsung
โควตา ม.มหิดล 2554 บ้านพักครู.คอม 2 1,797 Last post December 09, 2019, 12:32:50 AM
by volsung
I love my facebook account login facebook 2 1,780 Last post December 08, 2019, 05:50:21 PM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 2 1,778 Last post December 09, 2019, 04:51:29 AM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 2 1,776 Last post December 09, 2019, 09:31:24 PM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,774 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 2 1,773 Last post December 09, 2019, 09:44:45 AM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 2 1,772 Last post December 10, 2019, 02:44:55 PM
by volsung
โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge 2010 Powered By DHL เ บ้านพักครู.คอม 2 1,770 Last post December 08, 2019, 06:29:36 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 2 1,766 Last post December 09, 2019, 09:47:00 PM
by volsung
ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,756 Last post December 08, 2019, 10:59:23 PM
by volsung
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา photon13 2 1,756 Last post December 05, 2019, 01:33:45 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 2 1,754 Last post December 10, 2019, 10:09:09 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 2 1,754 Last post December 09, 2019, 11:02:55 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 2 1,753 Last post December 09, 2019, 03:41:55 PM
by volsung
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 2 1,752 Last post December 09, 2019, 01:05:59 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 2 1,750 Last post December 09, 2019, 05:26:59 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 2 1,748 Last post December 09, 2019, 02:34:03 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 2 1,746 Last post December 09, 2019, 06:22:39 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 2 1,737 Last post December 10, 2019, 12:10:29 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 2 1,729 Last post December 09, 2019, 04:07:55 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 2 1,713 Last post December 10, 2019, 09:17:25 AM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 2 1,712 Last post December 09, 2019, 02:39:12 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 3 1,712 Last post December 05, 2019, 09:20:18 PM
by volsung
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 2 1,705 Last post December 08, 2019, 10:17:20 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 2 1,703 Last post December 10, 2019, 07:35:39 AM
by volsung
หนังสือ Quata ม.เชียงใหม่ คณิต แผนวิทย์ สอบธันวา 53 นี้ สดๆ+++ บ้านพักครู.คอม 2 1,700 Last post December 08, 2019, 12:55:32 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 2 1,698 Last post December 09, 2019, 07:34:54 PM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 3.79 seconds with 19 queries.