หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 0 2,128 Last post February 23, 2013, 05:33:14 AM
by พินิจ พิลาบุตร
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,625 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 1 2,605 Last post January 04, 2013, 08:08:09 AM
by นางสาวพัทปิยา มุงคุณ
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 4 2,040 Last post June 05, 2018, 10:21:55 AM
by Frankasomfong
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 0 1,853 Last post February 04, 2012, 01:35:29 PM
by สถิตย์ ลิ่มสกุล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,646 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 0 2,033 Last post March 22, 2013, 04:02:17 AM
by yuthana
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 0 1,731 Last post April 23, 2012, 07:16:41 AM
by สุภาพร กมล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,897 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 1 2,646 Last post January 13, 2013, 03:24:13 PM
by Zvnaogqt
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 0 1,515 Last post March 15, 2012, 12:11:54 PM
by บุญยัง พ้นภัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 0 2,018 Last post April 09, 2013, 04:43:05 PM
by kruaem
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,686 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 0 1,901 Last post October 25, 2011, 05:28:11 PM
by path_cha
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 0 2,077 Last post February 09, 2012, 02:33:21 PM
by นางนุชนาถ สันทัยพร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,451 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 0 1,566 Last post January 29, 2013, 03:12:20 AM
by ประกายมาศ รัตนวโรภาศ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,819 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,439 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 0 2,255 Last post December 23, 2011, 09:49:54 PM
by วนิดา
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,981 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,359 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,053 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
เรียนที่อินเดีย + เก่งภาษาอังกฤษ บ้านพักครู.คอม 4 2,078 Last post April 08, 2015, 08:47:59 AM
by kondjapat
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 0 1,908 Last post January 22, 2013, 01:23:26 AM
by พิสมัย
เว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา บ้านพักครู.คอม 0 2,449 Last post November 10, 2010, 10:16:41 AM
by บ้านพักครู.คอม
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,116 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,663 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,979 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 0 2,266 Last post November 22, 2011, 03:53:34 PM
by กฤตติกา
แจกโปรแกรมทำปพ1.:ป หลักสูตรใหม่ 52 บ้านพักครู.คอม 0 2,725 Last post March 06, 2011, 10:59:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,102 Last post August 27, 2012, 03:16:22 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,775 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
แบบกรอกคะแนนสำเร็จรูป 9 สาระใช้สูตร/ปรับแต่ง/ตัดเกรดเต็มรูปแบบ บ้านพักครู.คอม 7 11,235 Last post November 06, 2012, 12:44:33 PM
by m&t
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word nun 0 2,660 Last post September 25, 2011, 04:55:23 AM
by nun
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 10,121 Last post November 29, 2011, 09:35:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบคู่มื่อประเมินคุณภาพจากภายนอก สมศ.54-58 บ้านพักครู.คอม 1 3,681 Last post April 03, 2012, 03:54:34 AM
by Munmun
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 0 2,013 Last post March 06, 2011, 11:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานชำนาญการ (กรรมการ) nun 0 8,294 Last post September 25, 2011, 02:49:36 AM
by nun
แบบฝีก เล่ม ๑ [ แม่กง ป้าติ๋ม] บ้านพักครู.คอม 0 2,841 Last post October 14, 2011, 01:54:23 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝีกทักษะ เล่ม ๒ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 0 2,463 Last post October 14, 2011, 01:58:53 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก แม่กก เล่ม ๓ จำนิจ บ้านพักครู.คอม 0 3,353 Last post October 14, 2011, 02:02:36 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย] บ้านพักครู.คอม 0 5,462 Last post September 18, 2011, 09:18:13 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก เล่ม ๔ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 0 3,680 Last post October 14, 2011, 02:09:53 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 1 4,466 Last post May 31, 2016, 10:45:09 AM
by Mackenzie
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ sakthana chaima 0 4,665 Last post July 30, 2012, 09:39:25 AM
by sakthana chaima
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,598 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
แบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง+ภาษาสีรุ้ง บ้านพักครู.คอม 0 3,650 Last post December 12, 2011, 06:28:48 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึกที่ เล่ม ๑ การอ่านคิดวิเคราะห์.doc บ้านพักครู.คอม 0 11,952 Last post October 14, 2011, 02:57:51 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึกหัดคัดลายมือ บ้านพักครู.คอม 0 8,470 Last post April 21, 2011, 01:41:34 AM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.306 seconds with 19 queries.