หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 2 2,026 Last post December 07, 2019, 10:31:01 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 1 2,272 Last post November 30, 2019, 12:53:15 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 1 1,667 Last post December 01, 2019, 07:15:04 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 2 2,663 Last post December 01, 2019, 11:45:06 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 1 1,619 Last post December 01, 2019, 04:06:34 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,829 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,752 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 2 2,152 Last post December 05, 2019, 10:12:50 AM
by volsung
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 2 2,149 Last post November 30, 2019, 08:14:09 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 1 2,002 Last post December 02, 2019, 06:37:33 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 1 1,544 Last post December 02, 2019, 12:37:57 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 1 2,334 Last post November 30, 2019, 09:20:01 PM
by volsung
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 1,981 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 1 1,866 Last post November 30, 2019, 03:34:51 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 2 1,840 Last post December 02, 2019, 12:00:06 AM
by volsung
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 2 1,391 Last post December 01, 2019, 11:58:12 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 1 1,810 Last post December 02, 2019, 05:19:18 AM
by volsung
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,428 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 1 2,077 Last post December 01, 2019, 11:43:11 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 1 2,026 Last post December 01, 2019, 03:43:54 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 1 1,750 Last post November 30, 2019, 09:38:14 PM
by volsung
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 1 2,803 Last post December 01, 2019, 12:16:02 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,276 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 1 1,981 Last post December 01, 2019, 02:12:12 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 1 1,917 Last post December 02, 2019, 06:09:44 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 3 1,964 Last post December 05, 2019, 09:57:15 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,634 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 2 2,026 Last post December 05, 2019, 10:02:26 AM
by volsung
เบญจวรรณ 0 1,339 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,465 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เผยแพร่ผลงาน 0 1,441 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 1 2,381 Last post December 01, 2019, 12:56:36 AM
by volsung
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 1 1,985 Last post November 30, 2019, 03:27:22 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 1 1,741 Last post December 01, 2019, 11:37:31 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 1 2,094 Last post December 02, 2019, 03:27:42 AM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,144 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 1 1,510 Last post December 01, 2019, 12:34:01 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 1 1,723 Last post December 02, 2019, 01:36:54 AM
by volsung
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,199 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 1 1,724 Last post December 01, 2019, 06:52:17 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 2 2,384 Last post December 05, 2019, 02:20:15 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 2 2,206 Last post December 05, 2019, 10:23:13 AM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 1 1,902 Last post November 30, 2019, 09:38:58 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers Darkness 2 44 Last post December 07, 2019, 05:20:15 AM
by volsung
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 2 2,846 Last post December 07, 2019, 02:14:29 PM
by volsung
Escola de Poker Escola de Poker 1 1,818 Last post November 30, 2019, 12:37:49 AM
by volsung
Affermzem Fiedaylilueva 1 1,291 Last post December 01, 2019, 06:38:03 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,829 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 0 1,983 Last post April 07, 2012, 11:01:28 AM
by jarain aupatum
brett keisel jersey Jimmyue8dw 1 1,134 Last post December 01, 2019, 09:29:43 AM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.121 seconds with 19 queries.