หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 0 2,010 Last post July 01, 2011, 03:39:23 AM
by ลักษมี
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 0 2,258 Last post December 23, 2011, 09:49:54 PM
by วนิดา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,650 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 1 2,651 Last post January 13, 2013, 03:24:13 PM
by Zvnaogqt
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 0 1,605 Last post August 14, 2012, 03:00:04 PM
by วลัยรัตน์
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,810 Last post April 06, 2013, 04:36:37 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,729 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 0 2,136 Last post March 28, 2013, 10:40:55 AM
by วัลลภา เสถียรธรรมกิจ
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 1 2,129 Last post April 05, 2012, 02:10:27 PM
by วิรินทรา
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,986 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,533 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 0 2,319 Last post April 19, 2012, 01:01:29 PM
by ศรีไพร ชาญชัย
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 0 1,955 Last post April 09, 2013, 08:28:26 AM
by ศิริศิลป์ ผิวพรรณ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 0 1,855 Last post February 04, 2012, 01:35:29 PM
by สถิตย์ ลิ่มสกุล
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,825 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 1 1,378 Last post November 27, 2012, 04:38:45 AM
by pluskit029
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,798 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,418 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,057 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,010 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 0 1,734 Last post April 23, 2012, 07:16:41 AM
by สุภาพร กมล
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,783 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 0 2,260 Last post March 22, 2013, 06:14:58 PM
by หนังสือส่งเสริมการอ่าน
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 0 1,966 Last post July 12, 2012, 12:44:32 PM
by อรฤทัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,905 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 1 1,949 Last post March 26, 2013, 05:15:56 PM
by อัญชลี เกตุพุฒ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,618 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 0 2,007 Last post March 27, 2013, 02:03:54 AM
by เนาวรัตน์ จอมคำ
เบญจวรรณ 0 1,330 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,456 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 0 2,370 Last post June 17, 2012, 05:07:37 AM
by เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน 0 1,428 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 0 1,970 Last post February 03, 2012, 02:00:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 0 1,723 Last post January 12, 2013, 06:23:48 AM
by เสริมสิริ เยาวพักตร์
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,078 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 1 2,133 Last post March 14, 2013, 02:31:25 AM
by Liaincirl
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,497 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 0 1,714 Last post January 23, 2013, 09:43:05 PM
by ไข่มุก ภาคภูมิ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,709 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,188 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 0 2,186 Last post April 01, 2013, 07:58:52 AM
by BeThatsani
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 0 2,356 Last post May 07, 2013, 04:37:12 AM
by BeThatsani
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 0 1,888 Last post November 17, 2011, 11:16:27 AM
by coupons
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers Darkness 0 14 Last post August 30, 2019, 06:31:15 AM
by Darkness
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 0 2,826 Last post November 10, 2010, 09:33:36 AM
by Dr.Def
Escola de Poker Escola de Poker 0 1,804 Last post September 15, 2011, 05:29:32 PM
by Escola de Poker
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,274 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,816 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 0 1,967 Last post April 07, 2012, 11:01:28 AM
by jarain aupatum
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,123 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.556 seconds with 19 queries.