หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 2 2,036 Last post December 07, 2019, 10:31:01 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 2 2,289 Last post December 09, 2019, 01:11:33 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 2 1,676 Last post December 09, 2019, 06:47:10 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 3 2,671 Last post December 10, 2019, 10:16:52 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 2 1,631 Last post December 09, 2019, 03:29:03 PM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,769 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,844 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 224 2,393 Last post January 22, 2020, 01:37:40 AM
by volsung
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 3 2,182 Last post December 09, 2019, 08:29:46 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 2 2,020 Last post December 10, 2019, 04:32:16 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 2 1,553 Last post December 10, 2019, 11:10:57 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 2 2,345 Last post December 09, 2019, 09:29:12 AM
by volsung
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 1,994 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 2 1,876 Last post December 09, 2019, 03:57:31 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 3 1,854 Last post December 10, 2019, 10:32:25 AM
by volsung
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 3 1,416 Last post December 09, 2019, 11:23:02 PM
by volsung
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,447 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 2 1,817 Last post December 10, 2019, 03:13:43 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 2 2,093 Last post December 09, 2019, 11:07:55 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 2 2,035 Last post December 09, 2019, 03:05:19 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 2 1,769 Last post December 09, 2019, 09:44:45 AM
by volsung
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 2 2,822 Last post December 09, 2019, 11:40:39 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,286 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 2 1,992 Last post December 09, 2019, 01:34:16 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,929 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค « 1 2 3 4 5 6 ... 10 » อัญชลี เกตุพุฒ 225 2,200 Last post January 20, 2020, 11:27:48 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 1 1,647 Last post December 09, 2019, 07:05:10 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » เนาวรัตน์ จอมคำ 224 2,288 Last post January 21, 2020, 08:11:10 AM
by volsung
เบญจวรรณ 0 1,355 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,480 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เผยแพร่ผลงาน 0 1,458 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 2 2,394 Last post December 09, 2019, 12:21:54 PM
by volsung
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 2 1,994 Last post December 09, 2019, 03:49:54 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 2 1,750 Last post December 10, 2019, 10:09:09 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 2 2,112 Last post December 10, 2019, 02:01:57 PM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,154 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 2 1,522 Last post December 09, 2019, 11:58:24 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 2 1,733 Last post December 10, 2019, 12:10:29 PM
by volsung
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,216 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 2 1,741 Last post December 09, 2019, 06:22:39 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 2 2,427 Last post December 05, 2019, 02:20:15 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » BeThatsani 224 2,461 Last post January 22, 2020, 07:06:20 PM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 2 1,921 Last post December 08, 2019, 09:54:20 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers Darkness 2 62 Last post December 07, 2019, 05:20:15 AM
by volsung
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 2 2,857 Last post December 07, 2019, 02:14:29 PM
by volsung
Escola de Poker Escola de Poker 2 1,828 Last post December 08, 2019, 12:37:33 PM
by volsung
Affermzem Fiedaylilueva 2 1,312 Last post December 09, 2019, 06:05:56 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,835 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 1 2,003 Last post December 09, 2019, 08:47:41 AM
by volsung
brett keisel jersey Jimmyue8dw 2 1,151 Last post December 09, 2019, 08:54:04 PM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.115 seconds with 19 queries.