หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 นางวันทนา สุจริต 0 2,583 Last post October 13, 2011, 08:09:42 AM
by นางวันทนา สุจริต
โหลดตารางเงินเดือนครู บ้านพักครู.คอม 0 3,189 Last post October 07, 2011, 06:37:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
I love my facebook account login facebook 0 1,758 Last post September 26, 2011, 02:22:45 AM
by login facebook
วีดีโอการย่อยอาหารของคน บ้านพักครู.คอม 2 3,066 Last post May 30, 2012, 03:33:01 AM
by Sipl
หม้อแปลงไฟฟ้า nun 0 2,165 Last post September 25, 2011, 06:06:07 AM
by nun
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ nun 0 2,078 Last post September 25, 2011, 05:18:49 AM
by nun
กคศ.3/1 แบบใหม่ ไฟล์ Word nun 0 4,122 Last post September 25, 2011, 05:14:13 AM
by nun
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์ nun 0 4,246 Last post September 25, 2011, 05:12:58 AM
by nun
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี วิทยฐานะและเลื่อนวิท nun 0 2,160 Last post September 25, 2011, 05:11:01 AM
by nun
การหา คุณภาพของแบบทดสอบ nun 0 2,155 Last post September 25, 2011, 05:03:23 AM
by nun
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 0 1,828 Last post September 25, 2011, 05:01:15 AM
by nun
โปรแกรมทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา nun 1 2,497 Last post February 15, 2012, 07:13:59 AM
by Johannah
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล nun 0 1,975 Last post September 25, 2011, 04:57:41 AM
by nun
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word nun 0 2,662 Last post September 25, 2011, 04:55:23 AM
by nun
คู่มือการประเมินสายงานการสอน nun 0 1,910 Last post September 25, 2011, 04:53:28 AM
by nun
[รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ nun 17 28,430 Last post January 09, 2013, 01:55:32 PM
by maitee
แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานชำนาญการ (กรรมการ) nun 0 8,299 Last post September 25, 2011, 02:49:36 AM
by nun
T score Z score ด้านที่ 3 ก.ค.ศ3 nun 0 2,839 Last post September 25, 2011, 02:42:05 AM
by nun
ตัวอย่าง ก.ค.ศ.3 nun 0 3,712 Last post September 25, 2011, 02:39:46 AM
by nun
ตัวอย่าง ก.ค.ศ.2 nun 0 3,416 Last post September 25, 2011, 02:38:23 AM
by nun
ตัวอย่าง ก.ค.ศ.1 nun 0 2,494 Last post September 25, 2011, 02:37:10 AM
by nun
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม บ้านพักครู.คอม 0 3,835 Last post September 22, 2011, 03:37:35 AM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมสำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาล + ประถมต้น(ช่วงชั้นที่1) บ้านพักครู.คอม 0 5,883 Last post September 22, 2011, 03:23:12 AM
by บ้านพักครู.คอม
แหล่งโหลดไฟล์ วีดีโอ VCD เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน การสอน บ้านพักครู.คอม 0 4,233 Last post September 22, 2011, 12:22:52 AM
by บ้านพักครู.คอม
Word by Word - Picture Dictionary สําหรับเด็กครับ บ้านพักครู.คอม 0 2,339 Last post September 21, 2011, 02:42:15 PM
by บ้านพักครู.คอม
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก บ้านพักครู.คอม 0 2,162 Last post September 19, 2011, 02:52:58 PM
by บ้านพักครู.คอม
ประมวล กฎหมาย อาญา บ้านพักครู.คอม 0 2,042 Last post September 19, 2011, 02:39:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย] บ้านพักครู.คอม 0 5,467 Last post September 18, 2011, 09:18:13 AM
by บ้านพักครู.คอม
ตารางท่องสูตรคูณ แม่ 1-12 บ้านพักครู.คอม 0 9,269 Last post September 18, 2011, 09:01:52 AM
by บ้านพักครู.คอม
Escola de Poker Escola de Poker 0 1,802 Last post September 15, 2011, 05:29:32 PM
by Escola de Poker
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรื่อง Pets สัตว์เลี้ยงน่ารัก ครูนพ 0 2,742 Last post September 14, 2011, 05:24:14 AM
by ครูนพ
แบบกรอกคะแนนสำเร็จรูป 9 สาระใช้สูตร/ปรับแต่ง/ตัดเกรดเต็มรูปแบบ บ้านพักครู.คอม 7 11,241 Last post November 06, 2012, 12:44:33 PM
by m&t
ย้ายแล้ว: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ บ้านพักครู.คอม 0 1,451 Last post September 12, 2011, 05:28:27 AM
by บ้านพักครู.คอม
พจนานุกรม[อิเล็กทรอนิกส์]ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บ้านพักครู.คอม 2 4,115 Last post October 10, 2011, 12:28:51 PM
by ฝน
ย้ายแล้ว: VCD สอนเล่นกีตาร์โปร่ง+คลาสสิค ++ชุด 2++ 3แผ่น บ้านพักครู.คอม 0 2,365 Last post August 16, 2011, 04:16:33 PM
by บ้านพักครู.คอม
[แบบสอนอ่าน]ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านพักครู.คอม 0 3,124 Last post August 09, 2011, 09:53:56 AM
by บ้านพักครู.คอม
อีบุ๊คส่งเสริมการอ่เล่นกับคอม เป็นไฟล์มีเดียร์ มีเสียงประกอบ มีทั้งหมด 10 เรื่อง บ้านพักครู.คอม 1 2,152 Last post August 01, 2011, 03:43:27 PM
by ติงเจล
คู่มือวิชาภาษาไทย ป 5+แบบฝึกหัด บ้านพักครู.คอม 0 3,788 Last post July 24, 2011, 09:20:46 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 0 2,009 Last post July 01, 2011, 03:39:23 AM
by ลักษมี
Thinking Mathematically - คิดเชิงคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,095 Last post June 22, 2011, 11:14:06 AM
by บ้านพักครู.คอม
ขอแนะนำ "เว็บบอร์ดครูดี" pongthorn 0 2,295 Last post June 16, 2011, 08:30:38 AM
by pongthorn
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ - การ์ตูนอนิเมชั่น บ้านพักครู.คอม 0 2,423 Last post June 12, 2011, 11:02:58 AM
by บ้านพักครู.คอม
รวมกฏหมายเตรียมสอบเนติ บ้านพักครู.คอม 0 2,299 Last post June 07, 2011, 09:27:19 AM
by บ้านพักครู.คอม
นิทานอีสปชุด 2-2 บ้านพักครู.คอม 1 5,880 Last post June 12, 2011, 11:15:56 AM
by nun
เทคนิกการสอนคณิศาสตร์ชั้นประถม บ้านพักครู.คอม 0 2,602 Last post May 07, 2011, 03:52:30 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน tippawat 1 3,342 Last post April 29, 2011, 04:03:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกระดับ หลายเล่มเลยครับ(๘๐กว่าบท) บ้านพักครู.คอม 0 3,639 Last post April 24, 2011, 02:47:16 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึกหัดคัดลายมือ บ้านพักครู.คอม 0 8,478 Last post April 21, 2011, 01:41:34 AM
by บ้านพักครู.คอม
[ครู] การสอนประวัติศาสตร์.doc บ้านพักครู.คอม 0 5,274 Last post March 28, 2011, 02:03:11 PM
by บ้านพักครู.คอม
[ครู] ประกาศ คุณภาพผู้เรียนกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา-2561.pdf บ้านพักครู.คอม 0 3,026 Last post March 28, 2011, 01:53:20 PM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.953 seconds with 19 queries.