หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 3 Guests are viewing this board.
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 2 2,080 Last post December 09, 2019, 09:01:47 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 2 2,077 Last post December 05, 2019, 11:09:09 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 2 2,073 Last post December 09, 2019, 09:36:58 AM
by volsung
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » จินตนา 224 2,071 Last post January 19, 2020, 01:11:32 PM
by volsung
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ kkweerasak 2 2,063 Last post December 05, 2019, 12:50:04 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 4 2,061 Last post December 10, 2019, 05:10:40 AM
by volsung
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 2 2,041 Last post December 07, 2019, 10:26:09 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 2 2,039 Last post December 07, 2019, 10:31:01 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 2 2,039 Last post December 09, 2019, 03:05:19 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 3 2,038 Last post December 05, 2019, 12:29:33 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 2 2,030 Last post December 09, 2019, 06:28:21 PM
by volsung
VDO สอนวาดการ์ตูน ญี่ปุ่น [VCD 11 แผ่น] บ้านพักครู.คอม 2 2,028 Last post December 07, 2019, 11:17:33 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 2 2,024 Last post December 10, 2019, 04:32:16 PM
by volsung
ไมนิจิจัดWorkshop “เตรียมความพร้อมพิชิตทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2012” บ้านพักครู.คอม 2 2,023 Last post December 09, 2019, 03:21:37 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 2 2,019 Last post December 09, 2019, 07:21:36 AM
by volsung
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,018 Last post December 09, 2019, 10:24:55 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 2 2,017 Last post December 09, 2019, 09:49:55 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 1 2,007 Last post December 09, 2019, 08:47:41 AM
by volsung
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 2,001 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล nun 2 2,001 Last post December 08, 2019, 05:11:13 PM
by volsung
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 2 1,998 Last post December 09, 2019, 03:49:54 AM
by volsung
[รวมแนวข้อสอบ กพ. กว่า 600 ข้อ] nun 2 1,997 Last post December 07, 2019, 08:53:17 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 2 1,996 Last post December 09, 2019, 01:34:16 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 2 1,992 Last post December 09, 2019, 01:11:05 PM
by volsung
[คูู่มือทำวิทยานิพนธ์] nun 2 1,985 Last post December 07, 2019, 08:43:06 AM
by volsung
ประชาสัมพันธ์งานแนะนำหลักสูตร ป.โท จุฬาฯ บ้านพักครู.คอม 2 1,972 Last post December 08, 2019, 12:20:26 AM
by volsung
ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทย บ้านพักครู.คอม 2 1,960 Last post December 07, 2019, 10:00:00 AM
by volsung
คู่มือการประเมินสายงานการสอน nun 2 1,946 Last post December 08, 2019, 05:06:02 PM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 2 1,946 Last post December 09, 2019, 06:37:35 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,942 Last post December 09, 2019, 12:29:39 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 2 1,940 Last post December 08, 2019, 09:28:19 PM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 2 1,938 Last post December 10, 2019, 11:57:34 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,934 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 3 1,926 Last post December 06, 2019, 02:44:51 AM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 2 1,925 Last post December 08, 2019, 09:54:20 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 2 1,923 Last post December 10, 2019, 11:34:03 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 1,918 Last post December 05, 2019, 12:11:32 PM
by volsung
ขอความคิดเห็นสมาชิกเว็บเกี่ยวกับ CAI บ้านพักครู.คอม 2 1,916 Last post December 09, 2019, 02:38:01 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,911 Last post December 05, 2019, 12:39:49 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 2 1,899 Last post December 05, 2019, 12:19:15 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 2 1,898 Last post December 09, 2019, 04:45:42 PM
by volsung
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 2 1,898 Last post December 08, 2019, 10:51:36 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,893 Last post December 09, 2019, 02:05:42 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 2 1,890 Last post December 10, 2019, 12:30:10 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 2 1,882 Last post December 09, 2019, 07:58:11 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 2 1,881 Last post December 09, 2019, 03:57:31 AM
by volsung
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 2 1,867 Last post December 08, 2019, 05:16:26 PM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,866 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร บ้านพักครู.คอม 2 1,862 Last post December 08, 2019, 05:37:13 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 3 1,859 Last post December 10, 2019, 10:32:25 AM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 5.288 seconds with 19 queries.