หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 บ้านพักครู.คอม 2 274 Last post December 07, 2019, 01:52:58 AM
by volsung
แหล่งโหลดไฟล์ วีดีโอ VCD เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน การสอน บ้านพักครู.คอม 2 4,278 Last post December 08, 2019, 04:03:47 PM
by volsung
VCD สอนการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) แบบละเอียด บ้านพักครู.คอม 2 2,649 Last post December 07, 2019, 11:22:40 AM
by volsung
[เทคนิค webmaster] บ้านพักครู.คอม 2 2,096 Last post December 07, 2019, 07:56:45 AM
by volsung
โหลดสื่อการสอน แผน cd อื่นๆ มากมาย บ้านพักครู.คอม 3 4,916 Last post December 07, 2019, 04:09:38 PM
by volsung
โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) บ้านพักครู.คอม 2 2,584 Last post December 08, 2019, 07:18:15 PM
by volsung
โปรแกรมระเบียนแสดงผลการเรียน บ้านพักครู.คอม 2 2,849 Last post December 08, 2019, 07:15:34 PM
by volsung
คีย์แบบวัดฯ ม 1.rar (รวมทุกสาระ)- 107 MB บ้านพักครู.คอม 2 283 Last post December 07, 2019, 01:50:18 AM
by volsung
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก บ้านพักครู.คอม 2 2,199 Last post December 08, 2019, 01:49:50 PM
by volsung
VDO สอนวาดการ์ตูน ญี่ปุ่น [VCD 11 แผ่น] บ้านพักครู.คอม 2 2,026 Last post December 07, 2019, 11:17:33 AM
by volsung
[ข้อสอบใบขับขี่ จราจรต่าง ๆ ] บ้านพักครู.คอม 2 3,906 Last post December 07, 2019, 04:21:25 AM
by volsung
เรียนที่อินเดีย + เก่งภาษาอังกฤษ บ้านพักครู.คอม 6 2,108 Last post December 07, 2019, 02:50:23 PM
by volsung
Kid Painter (โปรแกรม ฝึกทักษะ การตกแต่งภาพ สำหรับเด็ก) บ้านพักครู.คอม 3 3,108 Last post December 08, 2019, 07:12:42 PM
by volsung
ประมวล กฎหมาย อาญา บ้านพักครู.คอม 2 2,077 Last post December 08, 2019, 01:47:16 PM
by volsung
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 2 2,040 Last post December 07, 2019, 10:26:09 AM
by volsung
[รวมคลิปทีคนดูมากที่สุดใน YOUTUBE คลิป คลิปจากหมวด สุดเจ๋ง] บ้านพักครู.คอม 2 2,562 Last post December 07, 2019, 12:15:28 AM
by volsung
++เปิดสอนคณิตศาตร์ป1ถึงป6 บ้านพักครู.คอม 2 2,097 Last post December 07, 2019, 02:37:35 PM
by volsung
แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย] บ้านพักครู.คอม 2 5,510 Last post December 08, 2019, 12:52:57 PM
by volsung
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,301 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 2 3,390 Last post December 10, 2019, 01:28:24 PM
by volsung
[โมเดลกระดาษ 140 แบบ ปริ้นทำได้เลย] บ้านพักครู.คอม 2 2,803 Last post December 06, 2019, 08:15:00 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 2 1,595 Last post December 10, 2019, 01:09:42 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 2 1,881 Last post December 05, 2019, 12:19:15 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 2 2,472 Last post December 09, 2019, 09:24:02 AM
by volsung
หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย ประภัสรา อุบลวรรณ 2 5,918 Last post December 09, 2019, 02:32:55 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 2 1,760 Last post December 09, 2019, 09:47:00 PM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 2 2,227 Last post December 10, 2019, 11:13:30 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 2 2,119 Last post December 09, 2019, 01:19:15 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 2 1,648 Last post December 09, 2019, 09:26:06 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 2 1,694 Last post December 10, 2019, 07:35:39 AM
by volsung
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,205 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 2 2,010 Last post December 09, 2019, 09:49:55 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 2 2,155 Last post December 10, 2019, 04:14:18 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 2 1,692 Last post December 09, 2019, 07:34:54 PM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 2 1,933 Last post December 10, 2019, 11:57:34 AM
by volsung
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร พีรภัทร ซุ้นสั้น 3 2,561 Last post December 09, 2019, 10:15:38 AM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 2 2,350 Last post December 05, 2019, 08:59:51 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 2 1,834 Last post December 10, 2019, 04:11:45 PM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 2 1,771 Last post December 09, 2019, 09:31:24 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 3 2,193 Last post December 09, 2019, 10:04:47 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม รัชนี 6 3,615 Last post December 09, 2019, 10:48:00 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 2 2,266 Last post December 05, 2019, 10:25:52 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 3 2,629 Last post December 10, 2019, 08:03:04 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 2 1,869 Last post December 09, 2019, 07:58:11 AM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 2 1,350 Last post December 09, 2019, 09:21:06 PM
by volsung
ราตรี คนเพียร 0 1,073 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 2 1,516 Last post December 09, 2019, 09:18:26 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 2 1,393 Last post December 09, 2019, 08:41:24 PM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,591 Last post December 09, 2019, 08:28:46 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,621 Last post December 09, 2019, 08:26:16 PM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.055 seconds with 19 queries.