หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
[ข้อสอบใบขับขี่ จราจรต่าง ๆ ] บ้านพักครู.คอม 0 3,887 Last post November 23, 2010, 05:26:22 AM
by บ้านพักครู.คอม
เรียนที่อินเดีย + เก่งภาษาอังกฤษ บ้านพักครู.คอม 4 2,094 Last post April 08, 2015, 08:47:59 AM
by kondjapat
Kid Painter (โปรแกรม ฝึกทักษะ การตกแต่งภาพ สำหรับเด็ก) บ้านพักครู.คอม 1 3,089 Last post December 29, 2011, 03:23:46 AM
by korn4152
ประมวล กฎหมาย อาญา บ้านพักครู.คอม 0 2,054 Last post September 19, 2011, 02:39:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 0 2,027 Last post March 06, 2011, 11:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
[รวมคลิปทีคนดูมากที่สุดใน YOUTUBE คลิป คลิปจากหมวด สุดเจ๋ง] บ้านพักครู.คอม 0 2,537 Last post November 23, 2010, 05:13:15 AM
by บ้านพักครู.คอม
++เปิดสอนคณิตศาตร์ป1ถึงป6 บ้านพักครู.คอม 0 2,084 Last post November 10, 2010, 09:37:51 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย] บ้านพักครู.คอม 0 5,483 Last post September 18, 2011, 09:18:13 AM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,291 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 0 3,379 Last post January 30, 2013, 11:55:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
[โมเดลกระดาษ 140 แบบ ปริ้นทำได้เลย] บ้านพักครู.คอม 0 2,793 Last post November 22, 2010, 02:05:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝีก เล่ม ๑ [ แม่กง ป้าติ๋ม] บ้านพักครู.คอม 0 2,857 Last post October 14, 2011, 01:54:23 AM
by บ้านพักครู.คอม
ตารางท่องสูตรคูณ แม่ 1-12 บ้านพักครู.คอม 0 9,283 Last post September 18, 2011, 09:01:52 AM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,095 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
[ซาวต์เพลงสยามเมืองยิ้มล้นเกล้าเผ่าไทยไว้ซ้อมแข่งงานศิลปะหัตถกรรมฉบับตัด Melody] บ้านพักครู.คอม 2 8,534 Last post October 27, 2012, 08:49:55 AM
by กิตติศักดิ์
เผยแพร่บทคัดย่อ การอ่าน และเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านพักครู.คอม 0 2,795 Last post November 10, 2010, 07:42:02 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝีกทักษะ เล่ม ๒ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 0 2,474 Last post October 14, 2011, 01:58:53 AM
by บ้านพักครู.คอม
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 1 1,611 Last post July 24, 2018, 03:44:43 AM
by Zacharxy
แจกโปรแกรมทำปพ1.:ป หลักสูตรใหม่ 52 บ้านพักครู.คอม 0 2,741 Last post March 06, 2011, 10:59:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
[ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ หลายๆ เรื่อง]->โหลด บ้านพักครู.คอม 0 7,048 Last post November 15, 2010, 01:02:20 PM
by บ้านพักครู.คอม
ดาววน์โหลดข้อสอบมาตรฐานชั้นปีป.1และป.4(หลักสูตร"51) บ้านพักครู.คอม 1 28,345 Last post March 12, 2013, 02:39:33 AM
by ap
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 0 1,578 Last post January 29, 2013, 03:12:20 AM
by ประกายมาศ รัตนวโรภาศ
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,851 Last post April 14, 2013, 03:17:56 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 0 2,455 Last post April 19, 2012, 12:21:34 AM
by ประพาส ศุภผล
หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย ประภัสรา อุบลวรรณ 0 5,886 Last post January 19, 2012, 04:47:06 AM
by ประภัสรา อุบลวรรณ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,746 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 0 2,205 Last post January 18, 2013, 11:42:17 AM
by ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 0 2,099 Last post December 25, 2011, 02:59:42 AM
by พรไพสาร ศิริรักษ์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,631 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,673 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,189 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 0 1,987 Last post April 23, 2012, 01:37:44 PM
by พินิจ ขัติยะ
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 0 2,137 Last post February 23, 2013, 05:33:14 AM
by พินิจ พิลาบุตร
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,675 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 0 1,919 Last post January 22, 2013, 01:23:26 AM
by พิสมัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร พีรภัทร ซุ้นสั้น 1 2,543 Last post May 28, 2012, 06:50:36 AM
by Wouffifesob
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 0 2,323 Last post March 16, 2013, 11:49:00 PM
by ภัทรวดี เวทะธรรม
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 0 1,815 Last post February 23, 2013, 05:30:00 AM
by มนตรี
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,754 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 1 2,170 Last post October 31, 2012, 12:13:18 PM
by คุณครูคงกลิ่น
รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม รัชนี 4 3,589 Last post May 19, 2012, 05:20:26 PM
by Hk
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 0 2,245 Last post April 01, 2013, 05:19:36 PM
by รัตนา
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 1 2,613 Last post January 04, 2013, 08:08:09 AM
by นางสาวพัทปิยา มุงคุณ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 0 1,847 Last post March 28, 2012, 02:22:00 AM
by รัตนาภรณ์ ปะหุสี
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,335 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
ราตรี คนเพียร 0 1,057 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,494 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,372 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,579 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,609 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 2.128 seconds with 19 queries.