หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย ประภัสรา อุบลวรรณ 0 5,849 Last post January 19, 2012, 04:47:06 AM
by ประภัสรา อุบลวรรณ
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,776 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,815 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่ นางสำอางค์ ชัยวิชิต 0 2,699 Last post January 14, 2012, 08:23:30 AM
by นางสำอางค์ ชัยวิชิต
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ aoddy 0 2,481 Last post January 13, 2012, 06:11:44 AM
by aoddy
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ 0 2,197 Last post December 31, 2011, 03:41:54 AM
by นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 0 2,070 Last post December 25, 2011, 02:59:42 AM
by พรไพสาร ศิริรักษ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 0 2,241 Last post December 23, 2011, 09:49:54 PM
by วนิดา
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดชั้นป.3 โดยนายจิตกร กะการดี korn4152 4 5,739 Last post September 15, 2012, 01:06:01 PM
by ธนาเทพ
โปรแกรม ปพ 12367 ออกเอกสารการศึกษา KHONTAI 2 2,975 Last post January 31, 2012, 03:00:46 PM
by วิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นป.๑ เล่ม๒ บ้านพักครู.คอม 0 7,706 Last post December 12, 2011, 06:32:34 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง+ภาษาสีรุ้ง บ้านพักครู.คอม 0 3,627 Last post December 12, 2011, 06:28:48 AM
by บ้านพักครู.คอม
ข้อสอบคณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่๒) บ้านพักครู.คอม 0 2,144 Last post December 12, 2011, 06:25:35 AM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา somrak 0 2,217 Last post December 08, 2011, 10:47:33 PM
by somrak
โปรแกรมแก้พิมพ์ผิดภาษาแบบอัตโนมัติ [ทดลองเองแล้ว 100%] บ้านพักครู.คอม 0 2,083 Last post November 29, 2011, 09:59:36 PM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดมีเสียงประกอบ+เกมส์เพิ่มทักษะ..เด็ก ๆ ชอบมาก บ้านพักครู.คอม 0 3,233 Last post November 29, 2011, 09:57:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 10,093 Last post November 29, 2011, 09:35:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมแก้สมการคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,316 Last post November 29, 2011, 09:27:28 PM
by บ้านพักครู.คอม
100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554 บ้านพักครู.คอม 0 2,401 Last post November 29, 2011, 09:24:15 PM
by บ้านพักครู.คอม
ไฟล์นำเสนอ (การวิจัยในชั้นเรียน )(Classroom Action Research) บ้านพักครู.คอม 0 2,365 Last post November 29, 2011, 09:21:49 PM
by บ้านพักครู.คอม
ICT HOUSE KEEPER โปรแกรมกำจัดเว็ปลามกและเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม บ้านพักครู.คอม 0 2,783 Last post November 29, 2011, 09:15:22 PM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรม[สร้างข้อสอบ]สำหรับคุณครูทุกๆท่าน บ้านพักครู.คอม 1 3,217 Last post April 03, 2012, 03:58:51 AM
by Munmun
โปรแกรมจัดตารางสอน บ้านพักครู.คอม 0 4,342 Last post November 29, 2011, 09:06:06 PM
by บ้านพักครู.คอม
ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 1,699 Last post November 27, 2011, 04:11:00 PM
by บ้านพักครู.คอม
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 0 1,823 Last post November 27, 2011, 03:35:18 PM
by nun
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 0 1,650 Last post November 24, 2011, 01:19:03 PM
by ถวัลย์ สุวรรณอินทร์
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 0 2,250 Last post November 22, 2011, 03:53:34 PM
by กฤตติกา
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 0 1,868 Last post November 17, 2011, 11:16:27 AM
by coupons
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 0 1,886 Last post October 25, 2011, 05:28:11 PM
by path_cha
โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) บ้านพักครู.คอม 0 2,542 Last post October 15, 2011, 01:18:57 AM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมระเบียนแสดงผลการเรียน บ้านพักครู.คอม 0 2,801 Last post October 15, 2011, 01:16:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
Kid Painter (โปรแกรม ฝึกทักษะ การตกแต่งภาพ สำหรับเด็ก) บ้านพักครู.คอม 1 3,063 Last post December 29, 2011, 03:23:46 AM
by korn4152
แบบฝึกที่ เล่ม ๑ การอ่านคิดวิเคราะห์.doc บ้านพักครู.คอม 0 11,927 Last post October 14, 2011, 02:57:51 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก เล่ม ๔ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 0 3,664 Last post October 14, 2011, 02:09:53 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝึก แม่กก เล่ม ๓ จำนิจ บ้านพักครู.คอม 0 3,323 Last post October 14, 2011, 02:02:36 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝีกทักษะ เล่ม ๒ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 0 2,450 Last post October 14, 2011, 01:58:53 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบฝีก เล่ม ๑ [ แม่กง ป้าติ๋ม] บ้านพักครู.คอม 0 2,828 Last post October 14, 2011, 01:54:23 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 นางวันทนา สุจริต 0 2,570 Last post October 13, 2011, 08:09:42 AM
by นางวันทนา สุจริต
โหลดตารางเงินเดือนครู บ้านพักครู.คอม 0 3,170 Last post October 07, 2011, 06:37:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
I love my facebook account login facebook 0 1,743 Last post September 26, 2011, 02:22:45 AM
by login facebook
วีดีโอการย่อยอาหารของคน บ้านพักครู.คอม 2 3,047 Last post May 30, 2012, 03:33:01 AM
by Sipl
หม้อแปลงไฟฟ้า nun 0 2,151 Last post September 25, 2011, 06:06:07 AM
by nun
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ nun 0 2,060 Last post September 25, 2011, 05:18:49 AM
by nun
กคศ.3/1 แบบใหม่ ไฟล์ Word nun 0 4,093 Last post September 25, 2011, 05:14:13 AM
by nun
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์ nun 0 4,225 Last post September 25, 2011, 05:12:58 AM
by nun
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี วิทยฐานะและเลื่อนวิท nun 0 2,142 Last post September 25, 2011, 05:11:01 AM
by nun
การหา คุณภาพของแบบทดสอบ nun 0 2,142 Last post September 25, 2011, 05:03:23 AM
by nun
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 0 1,815 Last post September 25, 2011, 05:01:15 AM
by nun
โปรแกรมทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา nun 1 2,484 Last post February 15, 2012, 07:13:59 AM
by Johannah
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล nun 0 1,960 Last post September 25, 2011, 04:57:41 AM
by nun
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.311 seconds with 19 queries.