หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ruji 2 2,588 Last post December 09, 2019, 08:37:29 AM
by volsung
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 3 2,182 Last post December 09, 2019, 08:29:46 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 2 1,876 Last post December 09, 2019, 07:58:11 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 2 2,015 Last post December 09, 2019, 07:21:36 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 2 1,549 Last post December 09, 2019, 07:00:53 AM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 2 1,943 Last post December 09, 2019, 06:37:35 AM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 2 1,841 Last post December 09, 2019, 05:07:03 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส napat_koykung 2 3,115 Last post December 09, 2019, 04:59:16 AM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 2 1,774 Last post December 09, 2019, 04:51:29 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 2 2,109 Last post December 09, 2019, 04:15:34 AM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 2 1,725 Last post December 09, 2019, 04:07:55 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 2 1,876 Last post December 09, 2019, 03:57:31 AM
by volsung
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 2 1,994 Last post December 09, 2019, 03:49:54 AM
by volsung
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว นางเนาวรัตน์ กะการดี korn4152 2 2,192 Last post December 09, 2019, 03:39:32 AM
by volsung
หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย ประภัสรา อุบลวรรณ 2 5,922 Last post December 09, 2019, 02:32:55 AM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,827 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,861 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่ นางสำอางค์ ชัยวิชิต 2 2,764 Last post December 09, 2019, 02:19:34 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ aoddy 2 2,525 Last post December 09, 2019, 02:16:57 AM
by volsung
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ 2 2,244 Last post December 09, 2019, 01:37:32 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 2 2,122 Last post December 09, 2019, 01:19:15 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 2 2,289 Last post December 09, 2019, 01:11:33 AM
by volsung
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดชั้นป.3 โดยนายจิตกร กะการดี korn4152 6 5,813 Last post December 09, 2019, 12:56:00 AM
by volsung
โปรแกรม ปพ 12367 ออกเอกสารการศึกษา KHONTAI 4 3,040 Last post December 09, 2019, 12:38:03 AM
by volsung
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นป.๑ เล่ม๒ บ้านพักครู.คอม 2 7,782 Last post December 08, 2019, 11:59:26 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง+ภาษาสีรุ้ง บ้านพักครู.คอม 2 3,719 Last post December 08, 2019, 11:56:53 PM
by volsung
ข้อสอบคณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่๒) บ้านพักครู.คอม 2 2,202 Last post December 08, 2019, 11:54:15 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา somrak 2 2,267 Last post December 08, 2019, 11:46:38 PM
by volsung
โปรแกรมแก้พิมพ์ผิดภาษาแบบอัตโนมัติ [ทดลองเองแล้ว 100%] บ้านพักครู.คอม 2 2,131 Last post December 08, 2019, 11:23:35 PM
by volsung
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดมีเสียงประกอบ+เกมส์เพิ่มทักษะ..เด็ก ๆ ชอบมาก บ้านพักครู.คอม 2 3,284 Last post December 08, 2019, 11:21:01 PM
by volsung
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 10,192 Last post December 08, 2019, 11:18:28 PM
by volsung
โปรแกรมแก้สมการคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 2 2,369 Last post December 08, 2019, 11:15:52 PM
by volsung
100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554 บ้านพักครู.คอม 2 2,464 Last post December 08, 2019, 11:13:19 PM
by volsung
ไฟล์นำเสนอ (การวิจัยในชั้นเรียน )(Classroom Action Research) บ้านพักครู.คอม 2 2,421 Last post December 08, 2019, 11:10:45 PM
by volsung
ICT HOUSE KEEPER โปรแกรมกำจัดเว็ปลามกและเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม บ้านพักครู.คอม 2 2,838 Last post December 08, 2019, 11:08:12 PM
by volsung
โปรแกรม[สร้างข้อสอบ]สำหรับคุณครูทุกๆท่าน บ้านพักครู.คอม 3 3,284 Last post December 08, 2019, 11:05:39 PM
by volsung
โปรแกรมจัดตารางสอน บ้านพักครู.คอม 2 4,423 Last post December 08, 2019, 11:02:14 PM
by volsung
ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,751 Last post December 08, 2019, 10:59:23 PM
by volsung
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 2 1,893 Last post December 08, 2019, 10:51:36 PM
by volsung
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 2 1,702 Last post December 08, 2019, 10:17:20 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 2 2,294 Last post December 08, 2019, 10:14:48 PM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 2 1,921 Last post December 08, 2019, 09:54:20 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 2 1,935 Last post December 08, 2019, 09:28:19 PM
by volsung
โปรแกรม สถิติวิจัยในชั้นเรียน (Statistic & Research in class room) บ้านพักครู.คอม 2 2,587 Last post December 08, 2019, 07:18:15 PM
by volsung
โปรแกรมระเบียนแสดงผลการเรียน บ้านพักครู.คอม 2 2,852 Last post December 08, 2019, 07:15:34 PM
by volsung
Kid Painter (โปรแกรม ฝึกทักษะ การตกแต่งภาพ สำหรับเด็ก) บ้านพักครู.คอม 3 3,112 Last post December 08, 2019, 07:12:42 PM
by volsung
แบบฝึกที่ เล่ม ๑ การอ่านคิดวิเคราะห์.doc บ้านพักครู.คอม 2 12,009 Last post December 08, 2019, 07:04:35 PM
by volsung
แบบฝึก เล่ม ๔ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 2 3,718 Last post December 08, 2019, 07:02:01 PM
by volsung
แบบฝึก แม่กก เล่ม ๓ จำนิจ บ้านพักครู.คอม 2 3,395 Last post December 08, 2019, 06:59:28 PM
by volsung
แบบฝีกทักษะ เล่ม ๒ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 2 2,498 Last post December 08, 2019, 06:56:56 PM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.54 seconds with 19 queries.