หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,913 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,915 Last post June 17, 2012, 01:28:15 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 0 1,918 Last post January 22, 2013, 01:23:26 AM
by พิสมัย
คู่มือการประเมินสายงานการสอน nun 0 1,923 Last post September 25, 2011, 04:53:28 AM
by nun
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 0 1,927 Last post March 05, 2012, 05:15:53 PM
by A504
ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทย บ้านพักครู.คอม 0 1,943 Last post February 19, 2011, 12:32:54 AM
by บ้านพักครู.คอม
ประชาสัมพันธ์งานแนะนำหลักสูตร ป.โท จุฬาฯ บ้านพักครู.คอม 0 1,953 Last post November 10, 2010, 09:49:20 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 1 1,956 Last post March 26, 2013, 05:15:56 PM
by อัญชลี เกตุพุฒ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 0 1,966 Last post July 01, 2012, 05:09:12 AM
by krupiew
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 0 1,971 Last post April 09, 2013, 08:28:26 AM
by ศิริศิลป์ ผิวพรรณ
[คูู่มือทำวิทยานิพนธ์] nun 0 1,971 Last post November 26, 2010, 12:00:59 AM
by nun
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 0 1,974 Last post July 12, 2012, 12:44:32 PM
by อรฤทัย
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 0 1,978 Last post April 07, 2012, 11:01:28 AM
by jarain aupatum
[รวมแนวข้อสอบ กพ. กว่า 600 ข้อ] nun 0 1,979 Last post November 26, 2010, 12:10:21 AM
by nun
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 0 1,979 Last post February 03, 2012, 02:00:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล nun 0 1,984 Last post September 25, 2011, 04:57:41 AM
by nun
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 0 1,987 Last post March 23, 2012, 05:37:20 AM
by นางภัควดี หารปรี
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 0 1,987 Last post April 23, 2012, 01:37:44 PM
by พินิจ ขัติยะ
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 1 1,988 Last post March 12, 2015, 09:34:22 AM
by bot2535
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,989 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,996 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,996 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
ไมนิจิจัดWorkshop “เตรียมความพร้อมพิชิตทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2012” บ้านพักครู.คอม 0 2,009 Last post November 10, 2010, 10:19:00 AM
by บ้านพักครู.คอม
VDO สอนวาดการ์ตูน ญี่ปุ่น [VCD 11 แผ่น] บ้านพักครู.คอม 0 2,012 Last post March 27, 2011, 01:04:01 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ kkweerasak 0 2,014 Last post April 17, 2013, 04:13:14 PM
by kkweerasak
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 0 2,015 Last post March 27, 2013, 02:03:54 AM
by เนาวรัตน์ จอมคำ
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 0 2,017 Last post July 01, 2011, 03:39:23 AM
by ลักษมี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,020 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 0 2,027 Last post March 06, 2011, 11:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 2 2,037 Last post December 06, 2012, 04:46:21 PM
by นายองอาจ ประจันตเสน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 0 2,038 Last post April 09, 2013, 04:43:05 PM
by kruaem
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,047 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 0 2,051 Last post April 22, 2012, 12:35:10 PM
by นางสนม ชุมสายญาติ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 0 2,052 Last post March 22, 2013, 04:02:17 AM
by yuthana
ประมวล กฎหมาย อาญา บ้านพักครู.คอม 0 2,053 Last post September 19, 2011, 02:39:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
+เที่ยวไป เรียนไป สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,057 Last post November 10, 2010, 10:11:42 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,060 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห นางสุมิตรา ชุนรัมย์ 0 2,062 Last post July 11, 2012, 12:04:04 AM
by นางสุมิตรา ชุนรัมย์
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,066 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
[เทคนิค webmaster] บ้านพักครู.คอม 0 2,076 Last post November 23, 2010, 05:33:50 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 4 2,081 Last post June 05, 2018, 10:21:55 AM
by Frankasomfong
++เปิดสอนคณิตศาตร์ป1ถึงป6 บ้านพักครู.คอม 0 2,083 Last post November 10, 2010, 09:37:51 AM
by บ้านพักครู.คอม
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ nun 0 2,088 Last post September 25, 2011, 05:18:49 AM
by nun
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 2,088 Last post April 13, 2013, 08:47:53 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,089 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 0 2,090 Last post February 09, 2012, 02:33:21 PM
by นางนุชนาถ สันทัยพร
เรียนที่อินเดีย + เก่งภาษาอังกฤษ บ้านพักครู.คอม 4 2,094 Last post April 08, 2015, 08:47:59 AM
by kondjapat
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 2,094 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,095 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 0 2,099 Last post December 25, 2011, 02:59:42 AM
by พรไพสาร ศิริรักษ์
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.188 seconds with 19 queries.