หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,538 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 0 2,205 Last post January 18, 2013, 11:42:17 AM
by ผลงานทางวิชาการ
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 0 3,379 Last post January 30, 2013, 11:55:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 2,518 Last post February 01, 2013, 06:49:51 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 0 2,967 Last post February 01, 2013, 08:49:18 AM
by นายปรเมศวร์ เสพธรรม
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,532 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,996 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 0 1,815 Last post February 23, 2013, 05:30:00 AM
by มนตรี
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 0 2,137 Last post February 23, 2013, 05:33:14 AM
by พินิจ พิลาบุตร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 0 2,420 Last post March 09, 2013, 01:44:44 AM
by นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 0 2,105 Last post March 20, 2013, 01:09:52 PM
by กัลยาภรณ์
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 0 2,225 Last post March 17, 2013, 04:25:29 AM
by นายมนตรี ลุนสมบัติ
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 0 2,323 Last post March 16, 2013, 11:49:00 PM
by ภัทรวดี เวทะธรรม
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 0 1,827 Last post February 18, 2013, 05:06:18 PM
by krupiri
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,913 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,804 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,089 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 0 1,746 Last post February 11, 2013, 03:33:05 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,563 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
somdet 0 1,588 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 0 2,207 Last post February 11, 2013, 03:35:16 AM
by somdet
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 0 2,216 Last post February 13, 2013, 06:25:05 AM
by นายสายัน พิมพขันธ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,824 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,423 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 0 1,819 Last post March 18, 2013, 08:07:04 AM
by จินตนา
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 0 1,927 Last post March 05, 2012, 05:15:53 PM
by A504
Escola de Poker Escola de Poker 0 1,812 Last post September 15, 2011, 05:29:32 PM
by Escola de Poker
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 2,769 Last post February 21, 2011, 01:29:53 PM
by บ้านพักครู.คอม
แจกโปรแกรมทำปพ1.:ป หลักสูตรใหม่ 52 บ้านพักครู.คอม 0 2,741 Last post March 06, 2011, 10:59:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,095 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,291 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 0 2,027 Last post March 06, 2011, 11:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
VDO สอนวาดการ์ตูน ญี่ปุ่น [VCD 11 แผ่น] บ้านพักครู.คอม 0 2,012 Last post March 27, 2011, 01:04:01 PM
by บ้านพักครู.คอม
VCD สอนการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) แบบละเอียด บ้านพักครู.คอม 0 2,638 Last post March 27, 2011, 01:14:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
[เทคนิกการผูกเนคไท] บ้านพักครู.คอม 0 2,947 Last post March 27, 2011, 01:18:21 PM
by บ้านพักครู.คอม
ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทย บ้านพักครู.คอม 0 1,943 Last post February 19, 2011, 12:32:54 AM
by บ้านพักครู.คอม
วิธีสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับ บ้านพักครู.คอม 0 6,162 Last post February 16, 2011, 07:17:38 AM
by บ้านพักครู.คอม
[แจก ebook โปรแกรมตัดต่อ Ulead ภาษาไทย] nun 0 2,203 Last post November 26, 2010, 12:03:06 AM
by nun
[รวมแนวข้อสอบ กพ. กว่า 600 ข้อ] nun 0 1,979 Last post November 26, 2010, 12:10:21 AM
by nun
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 0 1,796 Last post December 16, 2010, 03:01:22 AM
by nonpye
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 0 1,771 Last post December 10, 2010, 12:35:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
[โหลดเกียรติบัตรงานศิลปะหัถกรรมนักเรียน-->อุดร ครั้งที่ 60 ปี 53] บ้านพักครู.คอม 0 3,092 Last post December 27, 2010, 03:22:54 AM
by บ้านพักครู.คอม
ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน บ้านพักครู.คอม 0 4,334 Last post December 29, 2010, 11:17:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
ไฟล์ภาพหลากหลายกว่า๙๐๐ร้อยภาพเพื่อคุณหนูๆ บ้านพักครู.คอม 0 2,874 Last post January 29, 2011, 11:02:11 AM
by บ้านพักครู.คอม
สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 บ้านพักครู.คอม 0 3,591 Last post January 28, 2011, 04:13:01 AM
by บ้านพักครู.คอม
คูู่มือทำวิทยนิพนธ์ บ้านพักครู.คอม 0 2,117 Last post March 27, 2011, 01:24:49 PM
by บ้านพักครู.คอม
[ครู] โหลดคู่มือปฏิบัติราชการครู.pdf บ้านพักครู.คอม 0 2,950 Last post March 28, 2011, 01:08:41 PM
by บ้านพักครู.คอม
รวมกฏหมายเตรียมสอบเนติ บ้านพักครู.คอม 0 2,308 Last post June 07, 2011, 09:27:19 AM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ - การ์ตูนอนิเมชั่น บ้านพักครู.คอม 0 2,435 Last post June 12, 2011, 11:02:58 AM
by บ้านพักครู.คอม
ขอแนะนำ "เว็บบอร์ดครูดี" pongthorn 0 2,309 Last post June 16, 2011, 08:30:38 AM
by pongthorn
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.142 seconds with 19 queries.