หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,339 Last post January 12, 2013, 06:48:26 AM
by teacher
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,529 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,451 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 0 3,365 Last post January 30, 2013, 11:55:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 2,500 Last post February 01, 2013, 06:49:51 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,513 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,897 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 0 1,805 Last post February 23, 2013, 05:30:00 AM
by มนตรี
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 0 2,128 Last post February 23, 2013, 05:33:14 AM
by พินิจ พิลาบุตร
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 0 1,981 Last post February 28, 2013, 02:57:27 PM
by ศรี
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 0 2,409 Last post March 09, 2013, 01:44:44 AM
by นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 0 2,304 Last post March 16, 2013, 11:49:00 PM
by ภัทรวดี เวทะธรรม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 0 2,210 Last post March 17, 2013, 04:25:29 AM
by นายมนตรี ลุนสมบัติ
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 0 1,810 Last post February 18, 2013, 05:06:18 PM
by krupiri
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,792 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,415 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 0 2,948 Last post February 01, 2013, 08:49:18 AM
by นายปรเมศวร์ เสพธรรม
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,072 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 0 1,737 Last post February 11, 2013, 03:33:05 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,552 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
somdet 0 1,579 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 0 2,165 Last post February 11, 2013, 03:35:16 AM
by somdet
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 0 2,205 Last post February 13, 2013, 06:25:05 AM
by นายสายัน พิมพขันธ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,814 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 0 1,804 Last post March 18, 2013, 08:07:04 AM
by จินตนา
Escola de Poker Escola de Poker 0 1,801 Last post September 15, 2011, 05:29:32 PM
by Escola de Poker
ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทย บ้านพักครู.คอม 0 1,931 Last post February 19, 2011, 12:32:54 AM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 2,758 Last post February 21, 2011, 01:29:53 PM
by บ้านพักครู.คอม
แจกโปรแกรมทำปพ1.:ป หลักสูตรใหม่ 52 บ้านพักครู.คอม 0 2,725 Last post March 06, 2011, 10:59:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,083 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,279 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 0 2,013 Last post March 06, 2011, 11:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
VDO สอนวาดการ์ตูน ญี่ปุ่น [VCD 11 แผ่น] บ้านพักครู.คอม 0 1,996 Last post March 27, 2011, 01:04:01 PM
by บ้านพักครู.คอม
VCD สอนการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) แบบละเอียด บ้านพักครู.คอม 0 2,625 Last post March 27, 2011, 01:14:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
วิธีสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับ บ้านพักครู.คอม 0 6,144 Last post February 16, 2011, 07:17:38 AM
by บ้านพักครู.คอม
Video สอนภาษาอังกฤษ 80 บทเรียนของ EF ที่นีที่เดียว บ้านพักครู.คอม 0 4,492 Last post February 12, 2011, 08:06:56 AM
by บ้านพักครู.คอม
[แจก ebook โปรแกรมตัดต่อ Ulead ภาษาไทย] nun 0 2,193 Last post November 26, 2010, 12:03:06 AM
by nun
[รวมแนวข้อสอบ กพ. กว่า 600 ข้อ] nun 0 1,966 Last post November 26, 2010, 12:10:21 AM
by nun
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 0 1,757 Last post December 10, 2010, 12:35:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 0 1,783 Last post December 16, 2010, 03:01:22 AM
by nonpye
[โหลดเกียรติบัตรงานศิลปะหัถกรรมนักเรียน-->อุดร ครั้งที่ 60 ปี 53] บ้านพักครู.คอม 0 3,075 Last post December 27, 2010, 03:22:54 AM
by บ้านพักครู.คอม
ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน บ้านพักครู.คอม 0 4,314 Last post December 29, 2010, 11:17:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 บ้านพักครู.คอม 0 3,576 Last post January 28, 2011, 04:13:01 AM
by บ้านพักครู.คอม
ไฟล์ภาพหลากหลายกว่า๙๐๐ร้อยภาพเพื่อคุณหนูๆ บ้านพักครู.คอม 0 2,862 Last post January 29, 2011, 11:02:11 AM
by บ้านพักครู.คอม
[เทคนิกการผูกเนคไท] บ้านพักครู.คอม 0 2,933 Last post March 27, 2011, 01:18:21 PM
by บ้านพักครู.คอม
คูู่มือทำวิทยนิพนธ์ บ้านพักครู.คอม 0 2,104 Last post March 27, 2011, 01:24:49 PM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ - การ์ตูนอนิเมชั่น บ้านพักครู.คอม 0 2,419 Last post June 12, 2011, 11:02:58 AM
by บ้านพักครู.คอม
ขอแนะนำ "เว็บบอร์ดครูดี" pongthorn 0 2,294 Last post June 16, 2011, 08:30:38 AM
by pongthorn
Thinking Mathematically - คิดเชิงคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,093 Last post June 22, 2011, 11:14:06 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 0 2,006 Last post July 01, 2011, 03:39:23 AM
by ลักษมี
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.083 seconds with 19 queries.