หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,839 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,801 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย ประภัสรา อุบลวรรณ 0 5,883 Last post January 19, 2012, 04:47:06 AM
by ประภัสรา อุบลวรรณ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว นางเนาวรัตน์ กะการดี korn4152 0 2,170 Last post January 31, 2012, 03:08:44 AM
by korn4152
โปรแกรม ปพ 12367 ออกเอกสารการศึกษา KHONTAI 2 3,002 Last post January 31, 2012, 03:00:46 PM
by วิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 0 1,975 Last post February 03, 2012, 02:00:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 0 1,860 Last post February 04, 2012, 01:35:29 PM
by สถิตย์ ลิ่มสกุล
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 0 1,699 Last post February 07, 2012, 08:08:45 PM
by NatashaZep
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 0 2,087 Last post February 09, 2012, 02:33:21 PM
by นางนุชนาถ สันทัยพร
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 0 1,752 Last post February 14, 2012, 08:37:59 AM
by ครูปราณี
โปรแกรมทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา nun 1 2,503 Last post February 15, 2012, 07:13:59 AM
by Johannah
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส napat_koykung 0 3,073 Last post February 15, 2012, 11:52:49 PM
by napat_koykung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 0 1,809 Last post February 18, 2012, 12:33:12 AM
by NatashaZep
โหลดสื่อการสอน แผน cd อื่นๆ มากมาย บ้านพักครู.คอม 1 4,886 Last post February 22, 2012, 07:34:59 AM
by า
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 0 1,923 Last post March 05, 2012, 05:15:53 PM
by A504
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 0 1,524 Last post March 15, 2012, 12:11:54 PM
by บุญยัง พ้นภัย
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 0 1,985 Last post March 23, 2012, 05:37:20 AM
by นางภัควดี หารปรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 0 1,845 Last post March 28, 2012, 02:22:00 AM
by รัตนาภรณ์ ปะหุสี
แบบคู่มื่อประเมินคุณภาพจากภายนอก สมศ.54-58 บ้านพักครู.คอม 1 3,691 Last post April 03, 2012, 03:54:34 AM
by Munmun
โปรแกรม[สร้างข้อสอบ]สำหรับคุณครูทุกๆท่าน บ้านพักครู.คอม 1 3,242 Last post April 03, 2012, 03:58:51 AM
by Munmun
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ruji 0 2,563 Last post April 03, 2012, 06:44:07 PM
by ruji
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 1 2,137 Last post April 05, 2012, 02:10:27 PM
by วิรินทรา
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 0 1,974 Last post April 07, 2012, 11:01:28 AM
by jarain aupatum
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 0 2,257 Last post April 15, 2012, 04:47:20 AM
by จรัสศรี
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 0 2,450 Last post April 19, 2012, 12:21:34 AM
by ประพาส ศุภผล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 0 2,325 Last post April 19, 2012, 01:01:29 PM
by ศรีไพร ชาญชัย
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 0 2,048 Last post April 22, 2012, 12:35:10 PM
by นางสนม ชุมสายญาติ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 0 1,739 Last post April 23, 2012, 07:16:41 AM
by สุภาพร กมล
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 0 2,242 Last post April 23, 2012, 09:29:13 AM
by จเร แต้มครู
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 0 1,981 Last post April 23, 2012, 01:37:44 PM
by พินิจ ขัติยะ
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,474 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม รัชนี 4 3,585 Last post May 19, 2012, 05:20:26 PM
by Hk
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร พีรภัทร ซุ้นสั้น 1 2,540 Last post May 28, 2012, 06:50:36 AM
by Wouffifesob
วีดีโอการย่อยอาหารของคน บ้านพักครู.คอม 2 3,073 Last post May 30, 2012, 03:33:01 AM
by Sipl
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 0 2,374 Last post June 17, 2012, 05:07:37 AM
by เผยแพร่ผลงาน
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,913 Last post June 17, 2012, 01:28:15 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 0 2,131 Last post June 24, 2012, 04:12:52 PM
by นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 0 2,247 Last post June 27, 2012, 02:23:36 AM
by นายนพฤทธิ์ อัมโร
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 0 1,727 Last post June 28, 2012, 05:25:34 AM
by RIN
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 0 1,777 Last post June 28, 2012, 04:40:16 PM
by ครูรุ้ง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 0 1,964 Last post July 01, 2012, 05:09:12 AM
by krupiew
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห นางสุมิตรา ชุนรัมย์ 0 2,058 Last post July 11, 2012, 12:04:04 AM
by นางสุมิตรา ชุนรัมย์
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 0 1,971 Last post July 12, 2012, 12:44:32 PM
by อรฤทัย
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,869 Last post July 23, 2012, 06:01:38 AM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 0 2,416 Last post July 23, 2012, 03:42:54 PM
by กมลวรรณ โสภา
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 0 1,785 Last post July 29, 2012, 05:14:12 PM
by ครูสัญญพงศ์
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 0 1,709 Last post July 29, 2012, 05:16:48 PM
by ครูสัญญพงศ์
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 0 1,671 Last post July 30, 2012, 09:14:31 AM
by นายประชา จัดของ
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ sakthana chaima 0 4,695 Last post July 30, 2012, 09:39:25 AM
by sakthana chaima
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,017 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.257 seconds with 19 queries.