หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 0 1,731 Last post April 23, 2012, 07:16:41 AM
by สุภาพร กมล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,733 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 0 1,738 Last post February 11, 2013, 03:33:05 AM
by somdet
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 0 1,742 Last post February 14, 2012, 08:37:59 AM
by ครูปราณี
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,742 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 1 1,743 Last post April 24, 2018, 06:42:13 AM
by PazMinter
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 0 1,746 Last post April 16, 2013, 01:15:34 AM
by ชัญญา
I love my facebook account login facebook 0 1,754 Last post September 26, 2011, 02:22:45 AM
by login facebook
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 0 1,757 Last post December 10, 2010, 12:35:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
โควตา ม.มหิดล 2554 บ้านพักครู.คอม 0 1,760 Last post November 10, 2010, 10:14:59 AM
by บ้านพักครู.คอม
โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผลงานสื่อ บ้านพักครู.คอม 0 1,764 Last post November 10, 2010, 10:13:53 AM
by บ้านพักครู.คอม
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 0 1,770 Last post June 28, 2012, 04:40:16 PM
by ครูรุ้ง
เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันมวยจีนหวิงชุน(สายปรมาจารย์ ยิป มัน) สำหรับบุคคลทั่วไ บ้านพักครู.คอม 0 1,772 Last post November 10, 2010, 10:07:24 AM
by บ้านพักครู.คอม
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 0 1,776 Last post July 29, 2012, 05:14:12 PM
by ครูสัญญพงศ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 1 1,780 Last post March 24, 2015, 02:18:03 AM
by kok2535
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 0 1,783 Last post December 16, 2010, 03:01:22 AM
by nonpye
สำหรับผู้สนใจ เรียนวิศวะโทรคม มหานครครับ บ้านพักครู.คอม 0 1,789 Last post November 10, 2010, 09:47:34 AM
by บ้านพักครู.คอม
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,790 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,792 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,794 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรงนักศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 1,795 Last post November 10, 2010, 09:44:44 AM
by บ้านพักครู.คอม
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 0 1,800 Last post February 18, 2012, 12:33:12 AM
by NatashaZep
Escola de Poker Escola de Poker 0 1,801 Last post September 15, 2011, 05:29:32 PM
by Escola de Poker
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,803 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 1 1,804 Last post November 21, 2014, 08:01:07 AM
by Nongplusce
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,804 Last post April 06, 2013, 04:36:37 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 0 1,804 Last post March 18, 2013, 08:07:04 AM
by จินตนา
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 0 1,805 Last post February 23, 2013, 05:30:00 AM
by มนตรี
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 0 1,810 Last post February 18, 2013, 05:06:18 PM
by krupiri
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,811 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,814 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 0 1,818 Last post January 26, 2013, 03:46:56 PM
by นายสุธมน์ จันชมภู
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,819 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 0 1,827 Last post September 25, 2011, 05:01:15 AM
by nun
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร บ้านพักครู.คอม 0 1,828 Last post November 10, 2010, 09:55:51 AM
by บ้านพักครู.คอม
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,830 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 0 1,832 Last post March 28, 2012, 02:22:00 AM
by รัตนาภรณ์ ปะหุสี
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,837 Last post April 14, 2013, 03:17:56 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 0 1,838 Last post September 01, 2012, 10:02:06 AM
by นิตยา มารยาท
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 0 1,841 Last post November 27, 2011, 03:35:18 PM
by nun
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,851 Last post April 17, 2013, 02:54:20 AM
by ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 1,851 Last post April 13, 2013, 08:50:34 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 0 1,853 Last post February 04, 2012, 01:35:29 PM
by สถิตย์ ลิ่มสกุล
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,860 Last post July 23, 2012, 06:01:38 AM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,862 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 0 1,884 Last post November 17, 2011, 11:16:27 AM
by coupons
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 0 1,886 Last post January 20, 2013, 11:32:50 PM
by นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
ขอความคิดเห็นสมาชิกเว็บเกี่ยวกับ CAI บ้านพักครู.คอม 0 1,888 Last post November 10, 2010, 10:18:08 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 0 1,897 Last post February 21, 2013, 08:43:17 AM
by อรอุมา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 0 1,901 Last post October 25, 2011, 05:28:11 PM
by path_cha
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.714 seconds with 19 queries.