หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 2 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 1 1,750 Last post November 30, 2019, 09:38:14 PM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,751 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 1 1,751 Last post December 02, 2019, 04:10:11 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 1 1,752 Last post December 01, 2019, 10:22:10 AM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 1 1,760 Last post December 01, 2019, 10:06:56 AM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 1 1,762 Last post November 30, 2019, 04:27:49 PM
by volsung
I love my facebook account login facebook 1 1,771 Last post November 30, 2019, 05:41:48 AM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,778 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 2 1,780 Last post December 07, 2019, 02:58:03 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 3 1,781 Last post December 06, 2019, 06:26:44 AM
by volsung
โควตา ม.มหิดล 2554 บ้านพักครู.คอม 1 1,782 Last post November 30, 2019, 12:14:57 PM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 1 1,787 Last post December 01, 2019, 01:45:10 AM
by volsung
โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผลงานสื่อ บ้านพักครู.คอม 1 1,792 Last post November 30, 2019, 11:26:16 AM
by volsung
เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันมวยจีนหวิงชุน(สายปรมาจารย์ ยิป มัน) สำหรับบุคคลทั่วไ บ้านพักครู.คอม 1 1,792 Last post November 30, 2019, 08:24:55 AM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 1 1,794 Last post December 01, 2019, 03:10:48 AM
by volsung
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 1 1,802 Last post November 29, 2019, 10:45:37 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 3 1,805 Last post December 05, 2019, 04:56:32 PM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,808 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 1 1,810 Last post December 02, 2019, 05:19:18 AM
by volsung
สำหรับผู้สนใจ เรียนวิศวะโทรคม มหานครครับ บ้านพักครู.คอม 2 1,810 Last post December 07, 2019, 10:09:45 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 1 1,812 Last post December 01, 2019, 11:35:31 AM
by volsung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรงนักศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,817 Last post December 07, 2019, 08:28:27 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 1 1,818 Last post November 30, 2019, 04:43:02 PM
by volsung
Escola de Poker Escola de Poker 1 1,818 Last post November 30, 2019, 12:37:49 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 1 1,819 Last post December 02, 2019, 06:17:17 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 1 1,822 Last post December 01, 2019, 09:34:56 AM
by volsung
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 2 1,827 Last post December 05, 2019, 09:07:49 AM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 2 1,828 Last post December 02, 2019, 03:22:35 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,829 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,829 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 1 1,831 Last post December 02, 2019, 05:40:02 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 1 1,832 Last post December 02, 2019, 02:08:09 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 2 1,840 Last post December 02, 2019, 12:00:06 AM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,845 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 1 1,846 Last post November 30, 2019, 05:08:54 AM
by volsung
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร บ้านพักครู.คอม 1 1,848 Last post November 29, 2019, 10:43:08 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 1 1,854 Last post November 30, 2019, 07:39:55 PM
by volsung
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 1 1,857 Last post November 30, 2019, 10:35:18 AM
by volsung
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 3 1,861 Last post December 06, 2019, 02:44:51 AM
by volsung
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 1 1,861 Last post December 01, 2019, 05:20:17 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 2 1,863 Last post December 05, 2019, 12:19:15 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 1 1,866 Last post November 30, 2019, 03:34:51 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 1 1,877 Last post December 01, 2019, 02:45:09 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 1 1,878 Last post December 01, 2019, 01:06:14 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,882 Last post December 05, 2019, 12:39:49 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 1,886 Last post December 05, 2019, 12:11:32 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 1 1,901 Last post December 02, 2019, 01:00:57 AM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 1 1,902 Last post November 30, 2019, 09:38:58 AM
by volsung
ขอความคิดเห็นสมาชิกเว็บเกี่ยวกับ CAI บ้านพักครู.คอม 1 1,905 Last post November 30, 2019, 02:17:18 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 1 1,917 Last post December 02, 2019, 06:09:44 AM
by volsung
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.407 seconds with 19 queries.