หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge 2010 Powered By DHL เ บ้านพักครู.คอม 2 1,762 Last post December 08, 2019, 06:29:36 PM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 2 1,765 Last post December 10, 2019, 02:44:55 PM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,765 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 2 1,766 Last post December 09, 2019, 09:44:45 AM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 2 1,771 Last post December 09, 2019, 09:31:24 PM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 2 1,773 Last post December 09, 2019, 04:51:29 AM
by volsung
I love my facebook account login facebook 2 1,776 Last post December 08, 2019, 05:50:21 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,790 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
โควตา ม.มหิดล 2554 บ้านพักครู.คอม 2 1,792 Last post December 09, 2019, 12:32:50 AM
by volsung
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 2 1,795 Last post December 07, 2019, 02:58:03 PM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 2 1,798 Last post December 09, 2019, 01:08:32 PM
by volsung
เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันมวยจีนหวิงชุน(สายปรมาจารย์ ยิป มัน) สำหรับบุคคลทั่วไ บ้านพักครู.คอม 2 1,800 Last post December 08, 2019, 08:39:07 PM
by volsung
โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผลงานสื่อ บ้านพักครู.คอม 2 1,808 Last post December 08, 2019, 11:44:06 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 3 1,808 Last post December 06, 2019, 06:26:44 AM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 2 1,810 Last post December 09, 2019, 02:31:29 PM
by volsung
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 2 1,811 Last post December 08, 2019, 05:39:46 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 2 1,817 Last post December 10, 2019, 03:13:43 PM
by volsung
สำหรับผู้สนใจ เรียนวิศวะโทรคม มหานครครับ บ้านพักครู.คอม 2 1,818 Last post December 07, 2019, 10:09:45 PM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,823 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
Escola de Poker Escola de Poker 2 1,826 Last post December 08, 2019, 12:37:33 PM
by volsung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรงนักศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,828 Last post December 07, 2019, 08:28:27 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 2 1,832 Last post December 09, 2019, 11:00:21 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 2 1,834 Last post December 10, 2019, 04:11:45 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,835 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 3 1,837 Last post December 05, 2019, 04:56:32 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 2 1,837 Last post December 09, 2019, 05:07:03 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 2 1,840 Last post December 10, 2019, 03:34:15 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,842 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 2 1,843 Last post December 09, 2019, 08:59:13 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 3 1,844 Last post December 10, 2019, 01:56:45 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 2 1,846 Last post December 10, 2019, 12:41:24 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 3 1,849 Last post December 10, 2019, 10:32:25 AM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,858 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร บ้านพักครู.คอม 2 1,858 Last post December 08, 2019, 05:37:13 AM
by volsung
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 2 1,861 Last post December 08, 2019, 05:16:26 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 2 1,872 Last post December 09, 2019, 07:58:11 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 2 1,875 Last post December 09, 2019, 03:57:31 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 2 1,883 Last post December 10, 2019, 12:30:10 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 2 1,885 Last post December 05, 2019, 12:19:15 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,887 Last post December 09, 2019, 02:05:42 PM
by volsung
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 2 1,888 Last post December 08, 2019, 10:51:36 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 2 1,890 Last post December 09, 2019, 04:45:42 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,898 Last post December 05, 2019, 12:39:49 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 1,906 Last post December 05, 2019, 12:11:32 PM
by volsung
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 3 1,911 Last post December 06, 2019, 02:44:51 AM
by volsung
ขอความคิดเห็นสมาชิกเว็บเกี่ยวกับ CAI บ้านพักครู.คอม 2 1,913 Last post December 09, 2019, 02:38:01 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 2 1,915 Last post December 10, 2019, 11:34:03 AM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 2 1,917 Last post December 08, 2019, 09:54:20 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,928 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 2 1,932 Last post December 08, 2019, 09:28:19 PM
by volsung
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.111 seconds with 19 queries.