หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 4 Guests are viewing this board.
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 2 2,398 Last post December 09, 2019, 12:21:54 PM
by volsung
เบญจวรรณ 0 1,485 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,359 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » เนาวรัตน์ จอมคำ 224 2,294 Last post January 21, 2020, 08:11:10 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 1 1,651 Last post December 09, 2019, 07:05:10 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค « 1 2 3 4 5 6 ... 10 » อัญชลี เกตุพุฒ 225 2,208 Last post January 20, 2020, 11:27:48 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,934 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 2 1,996 Last post December 09, 2019, 01:34:16 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,293 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 2 2,826 Last post December 09, 2019, 11:40:39 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 2 1,773 Last post December 09, 2019, 09:44:45 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 2 2,039 Last post December 09, 2019, 03:05:19 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 2 2,098 Last post December 09, 2019, 11:07:55 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 2 1,823 Last post December 10, 2019, 03:13:43 PM
by volsung
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,452 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 3 1,421 Last post December 09, 2019, 11:23:02 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 3 1,859 Last post December 10, 2019, 10:32:25 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 2 1,881 Last post December 09, 2019, 03:57:31 AM
by volsung
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 2,001 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 2 2,349 Last post December 09, 2019, 09:29:12 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 2 1,559 Last post December 10, 2019, 11:10:57 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 2 2,024 Last post December 10, 2019, 04:32:16 PM
by volsung
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 3 2,186 Last post December 09, 2019, 08:29:46 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 224 2,399 Last post January 22, 2020, 01:37:40 AM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,774 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,849 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 2 1,635 Last post December 09, 2019, 03:29:03 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 3 2,676 Last post December 10, 2019, 10:16:52 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 2 1,682 Last post December 09, 2019, 06:47:10 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 2 2,293 Last post December 09, 2019, 01:11:33 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ลักษมี 2 2,039 Last post December 07, 2019, 10:31:01 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,627 Last post December 09, 2019, 08:26:16 PM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,599 Last post December 09, 2019, 08:28:46 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 2 1,403 Last post December 09, 2019, 08:41:24 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 2 1,526 Last post December 09, 2019, 09:18:26 PM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 2 1,358 Last post December 09, 2019, 09:21:06 PM
by volsung
ราตรี คนเพียร 0 1,083 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 2 1,882 Last post December 09, 2019, 07:58:11 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 3 2,637 Last post December 10, 2019, 08:03:04 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » รัตนา 224 2,510 Last post January 22, 2020, 11:42:49 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม รัชนี 6 3,621 Last post December 09, 2019, 10:48:00 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 3 2,198 Last post December 09, 2019, 10:04:47 PM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 2 1,776 Last post December 09, 2019, 09:31:24 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 2 1,838 Last post December 10, 2019, 04:11:45 PM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป « 1 2 3 4 5 6 7 » ภัทรวดี เวทะธรรม 163 2,527 Last post January 18, 2020, 11:49:31 PM
by volsung
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร พีรภัทร ซุ้นสั้น 3 2,566 Last post December 09, 2019, 10:15:38 AM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 2 1,938 Last post December 10, 2019, 11:57:34 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 2 1,698 Last post December 09, 2019, 07:34:54 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 2 2,160 Last post December 10, 2019, 04:14:18 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 2 2,017 Last post December 09, 2019, 09:49:55 AM
by volsung
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.216 seconds with 19 queries.