หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 2 1,916 Last post December 06, 2012, 04:46:21 PM
by นายองอาจ ประจันตเสน
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 0 2,718 Last post December 02, 2012, 08:06:51 AM
by nun
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,761 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,307 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,409 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,158 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,354 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,647 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
hello โลก :) yoyonoob 0 1,212 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,337 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 1 1,269 Last post November 27, 2012, 04:38:45 AM
by pluskit029
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 1,922 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,270 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,610 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,686 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,329 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,020 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,889 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 1 2,066 Last post October 31, 2012, 12:13:18 PM
by คุณครูคงกลิ่น
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,523 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,622 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,634 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,306 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,641 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,531 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,238 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,372 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
ราตรี คนเพียร 0 962 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 1,956 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,711 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,005 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,262 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,570 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,461 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,497 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,511 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,008 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,576 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,505 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,548 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,073 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,349 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,875 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,600 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,108 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,466 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,198 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 1,994 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,666 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,268 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.499 seconds with 19 queries.