สื่อนวัตกรรม

Topics

(1/40) > >>

[1] สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1

[2] ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ

[3] แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์

[4] การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ

[5] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers

[6] รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ

[7] กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ

[8] รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ

[9] ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version