หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,122 Last post December 07, 2019, 08:55:52 AM
by volsung
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 4 6,985 Last post December 02, 2019, 12:22:56 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 7 16,370 Last post December 01, 2019, 02:01:20 AM
by volsung
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 1 2,416 Last post December 01, 2019, 05:46:08 AM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,276 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 1 1,678 Last post December 01, 2019, 08:33:33 PM
by volsung
[รวมคลิปทีคนดูมากที่สุดใน YOUTUBE คลิป คลิปจากหมวด สุดเจ๋ง] บ้านพักครู.คอม 2 2,546 Last post December 07, 2019, 12:15:28 AM
by volsung
>>รวมแบบสัญญาทุกๆอย่างคุณครูควรเก็บไว้ บ้านพักครู.คอม 1 2,638 Last post December 02, 2019, 01:44:28 AM
by volsung
++ผู้ช่วยพยาบาล บ้านพักครู.คอม 2 1,682 Last post December 07, 2019, 06:33:23 PM
by volsung
++เปิดสอนคณิตศาตร์ป1ถึงป6 บ้านพักครู.คอม 2 2,091 Last post December 07, 2019, 02:37:35 PM
by volsung
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 2 2,846 Last post December 07, 2019, 02:14:29 PM
by volsung
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 1 1,648 Last post November 30, 2019, 06:57:25 AM
by volsung
+สุดยอดเนื้อหา คณิตศาสตร์ แผนวิทย์ บ้านพักครู.คอม 2 2,113 Last post Today at 04:53:42 AM
by volsung
+เที่ยวไป เรียนไป สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ บ้านพักครู.คอม 1 2,063 Last post November 30, 2019, 10:04:45 AM
by volsung
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 3 1,861 Last post December 06, 2019, 02:44:51 AM
by volsung
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 1 1,857 Last post November 30, 2019, 10:35:18 AM
by volsung
100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554 บ้านพักครู.คอม 1 2,441 Last post November 30, 2019, 10:55:29 AM
by volsung
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย บ้านพักครู.คอม 3 2,654 Last post December 07, 2019, 09:34:24 AM
by volsung
Affermzem Fiedaylilueva 1 1,291 Last post December 01, 2019, 06:38:03 AM
by volsung
กคศ.3/1 แบบใหม่ ไฟล์ Word nun 1 4,144 Last post November 30, 2019, 05:23:53 AM
by volsung
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 3 1,624 Last post December 06, 2019, 06:16:30 AM
by volsung
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก บ้านพักครู.คอม 1 2,181 Last post November 30, 2019, 01:48:39 AM
by volsung
กลองยาว บ้านพักครู.คอม 1 1,496 Last post November 30, 2019, 09:33:56 AM
by volsung
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 1 1,438 Last post December 01, 2019, 11:32:50 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 2,804 Last post December 01, 2019, 10:19:38 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 1,429 Last post December 01, 2019, 10:17:04 AM
by volsung
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ panne rattana 2 38 Last post December 07, 2019, 06:11:19 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 1 1,922 Last post December 01, 2019, 01:04:39 AM
by volsung
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 4,229 Last post December 05, 2019, 10:44:01 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 1 2,106 Last post November 30, 2019, 01:00:58 PM
by volsung
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 2 1,513 Last post December 05, 2019, 06:53:55 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 1 2,094 Last post December 02, 2019, 03:27:42 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 2 2,102 Last post December 01, 2019, 06:30:32 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 2 2,206 Last post December 05, 2019, 10:23:13 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 1 1,671 Last post December 01, 2019, 09:14:26 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 1 2,026 Last post December 01, 2019, 03:43:54 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ nonna 2 95 Last post December 07, 2019, 02:31:30 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา somrak 1 2,250 Last post November 30, 2019, 11:28:48 AM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 1 2,211 Last post December 02, 2019, 12:40:26 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 1 2,423 Last post December 01, 2019, 02:50:44 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 1 1,523 Last post December 01, 2019, 06:49:56 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ nonna 4 2,201 Last post December 06, 2019, 11:08:46 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 1 2,221 Last post December 02, 2019, 04:30:02 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 1 1,854 Last post November 30, 2019, 07:39:55 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 3 2,043 Last post December 01, 2019, 06:05:32 PM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,752 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,829 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 1 2,257 Last post December 01, 2019, 01:39:37 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 1 1,901 Last post December 02, 2019, 01:00:57 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 1 1,717 Last post December 01, 2019, 03:13:22 AM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.499 seconds with 18 queries.