หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,213 Last post December 07, 2019, 08:55:52 AM
by volsung
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 5 7,043 Last post December 10, 2019, 10:55:35 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 8 16,434 Last post December 09, 2019, 01:23:56 PM
by volsung
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 2 2,440 Last post December 09, 2019, 05:12:03 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,286 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 2 1,697 Last post December 10, 2019, 07:35:39 AM
by volsung
[รวมคลิปทีคนดูมากที่สุดใน YOUTUBE คลิป คลิปจากหมวด สุดเจ๋ง] บ้านพักครู.คอม 2 2,564 Last post December 07, 2019, 12:15:28 AM
by volsung
>>รวมแบบสัญญาทุกๆอย่างคุณครูควรเก็บไว้ บ้านพักครู.คอม 2 2,657 Last post December 10, 2019, 12:18:10 PM
by volsung
++ผู้ช่วยพยาบาล บ้านพักครู.คอม 2 1,693 Last post December 07, 2019, 06:33:23 PM
by volsung
++เปิดสอนคณิตศาตร์ป1ถึงป6 บ้านพักครู.คอม 2 2,098 Last post December 07, 2019, 02:37:35 PM
by volsung
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 2 2,857 Last post December 07, 2019, 02:14:29 PM
by volsung
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 2 1,663 Last post December 08, 2019, 07:09:51 PM
by volsung
+สุดยอดเนื้อหา คณิตศาสตร์ แผนวิทย์ บ้านพักครู.คอม 2 2,121 Last post December 08, 2019, 04:53:42 AM
by volsung
+เที่ยวไป เรียนไป สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ บ้านพักครู.คอม 2 2,084 Last post December 08, 2019, 10:19:55 PM
by volsung
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 3 1,921 Last post December 06, 2019, 02:44:51 AM
by volsung
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 2 1,893 Last post December 08, 2019, 10:51:36 PM
by volsung
100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554 บ้านพักครู.คอม 2 2,464 Last post December 08, 2019, 11:13:19 PM
by volsung
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย บ้านพักครู.คอม 3 2,658 Last post December 07, 2019, 09:34:24 AM
by volsung
Affermzem Fiedaylilueva 2 1,312 Last post December 09, 2019, 06:05:56 PM
by volsung
กคศ.3/1 แบบใหม่ ไฟล์ Word nun 2 4,162 Last post December 08, 2019, 05:32:08 PM
by volsung
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 3 1,656 Last post December 06, 2019, 06:16:30 AM
by volsung
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก บ้านพักครู.คอม 2 2,202 Last post December 08, 2019, 01:49:50 PM
by volsung
กลองยาว บ้านพักครู.คอม 2 1,520 Last post December 08, 2019, 09:49:13 PM
by volsung
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 2 1,456 Last post December 09, 2019, 10:57:46 PM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2 1,440 Last post December 09, 2019, 09:41:56 PM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2 2,822 Last post December 09, 2019, 09:44:27 PM
by volsung
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ panne rattana 2 51 Last post December 07, 2019, 06:11:19 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,938 Last post December 09, 2019, 12:29:39 PM
by volsung
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 4,256 Last post December 05, 2019, 10:44:01 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 2 2,122 Last post December 09, 2019, 01:19:15 AM
by volsung
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 2 1,558 Last post December 05, 2019, 06:53:55 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 2 2,112 Last post December 10, 2019, 02:01:57 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 3 2,122 Last post December 09, 2019, 05:58:19 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » BeThatsani 224 2,461 Last post January 22, 2020, 07:06:20 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 2 1,691 Last post December 09, 2019, 08:38:49 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 2 2,035 Last post December 09, 2019, 03:05:19 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ nonna 2 128 Last post December 07, 2019, 02:31:30 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา somrak 2 2,267 Last post December 08, 2019, 11:46:38 PM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 2 2,228 Last post December 10, 2019, 11:13:30 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 2 2,441 Last post December 09, 2019, 02:10:53 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 2 1,537 Last post December 10, 2019, 05:53:31 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ nonna 4 2,245 Last post December 06, 2019, 11:08:46 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 2 2,236 Last post December 10, 2019, 03:04:29 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 2 1,876 Last post December 09, 2019, 07:58:11 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 4 2,057 Last post December 10, 2019, 05:10:40 AM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,769 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,844 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 2 2,265 Last post December 09, 2019, 01:03:25 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 2 1,918 Last post December 10, 2019, 11:34:03 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 2 1,743 Last post December 09, 2019, 02:34:03 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.147 seconds with 18 queries.