หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 27 54,980 Last post August 26, 2016, 04:06:01 AM
by Pitakchai
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 3 6,902 Last post April 10, 2018, 03:26:37 AM
by Uisanaka
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 6 16,320 Last post January 29, 2014, 06:30:41 AM
by goonner
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,401 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 0 2,258 Last post March 22, 2013, 06:14:58 PM
by หนังสือส่งเสริมการอ่าน
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,666 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
[รวมคลิปทีคนดูมากที่สุดใน YOUTUBE คลิป คลิปจากหมวด สุดเจ๋ง] บ้านพักครู.คอม 0 2,525 Last post November 23, 2010, 05:13:15 AM
by บ้านพักครู.คอม
>>รวมแบบสัญญาทุกๆอย่างคุณครูควรเก็บไว้ บ้านพักครู.คอม 0 2,617 Last post November 10, 2010, 05:09:10 AM
by บ้านพักครู.คอม
++ผู้ช่วยพยาบาล บ้านพักครู.คอม 0 1,663 Last post November 10, 2010, 09:42:40 AM
by บ้านพักครู.คอม
++เปิดสอนคณิตศาตร์ป1ถึงป6 บ้านพักครู.คอม 0 2,073 Last post November 10, 2010, 09:37:51 AM
by บ้านพักครู.คอม
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 0 2,825 Last post November 10, 2010, 09:33:36 AM
by Dr.Def
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 0 1,625 Last post November 10, 2010, 10:05:42 AM
by บ้านพักครู.คอม
+สุดยอดเนื้อหา คณิตศาสตร์ แผนวิทย์ บ้านพักครู.คอม 0 2,094 Last post November 10, 2010, 09:54:17 AM
by บ้านพักครู.คอม
+เที่ยวไป เรียนไป สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,046 Last post November 10, 2010, 10:11:42 AM
by บ้านพักครู.คอม
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 1 1,814 Last post November 21, 2014, 08:01:07 AM
by Nongplusce
10 ประเทศที่มี 7-Eleven มากที่สุด nun 0 1,844 Last post November 27, 2011, 03:35:18 PM
by nun
100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554 บ้านพักครู.คอม 0 2,425 Last post November 29, 2011, 09:24:15 PM
by บ้านพักครู.คอม
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย บ้านพักครู.คอม 1 2,639 Last post February 22, 2011, 09:46:02 AM
by nong700
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,273 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
กคศ.3/1 แบบใหม่ ไฟล์ Word nun 0 4,122 Last post September 25, 2011, 05:14:13 AM
by nun
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 1 1,585 Last post July 24, 2018, 03:44:43 AM
by Zacharxy
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก บ้านพักครู.คอม 0 2,162 Last post September 19, 2011, 02:52:58 PM
by บ้านพักครู.คอม
กลองยาว บ้านพักครู.คอม 0 1,478 Last post November 10, 2010, 10:10:21 AM
by บ้านพักครู.คอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,423 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,413 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,777 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ panne rattana 0 8 Last post September 10, 2019, 05:13:41 AM
by panne rattana
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,905 Last post June 17, 2012, 01:28:15 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 4,203 Last post April 04, 2013, 03:25:22 AM
by photon13
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ พรไพสาร ศิริรักษ์ 0 2,088 Last post December 25, 2011, 02:59:42 AM
by พรไพสาร ศิริรักษ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 0 1,484 Last post September 12, 2013, 01:23:58 AM
by photon13
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,076 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 2,085 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 0 2,182 Last post April 01, 2013, 07:58:52 AM
by BeThatsani
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,653 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,009 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ nonna 0 68 Last post July 02, 2019, 09:12:56 AM
by nonna
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา somrak 0 2,236 Last post December 08, 2011, 10:47:33 PM
by somrak
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 0 2,195 Last post January 18, 2013, 11:42:17 AM
by ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 0 2,410 Last post July 23, 2012, 03:42:54 PM
by กมลวรรณ โสภา
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,508 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ nonna 2 2,163 Last post July 18, 2019, 07:05:09 AM
by Bergamad
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 0 2,207 Last post February 13, 2013, 06:25:05 AM
by นายสายัน พิมพขันธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 0 1,837 Last post March 28, 2012, 02:22:00 AM
by รัตนาภรณ์ ปะหุสี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 2 2,027 Last post December 06, 2012, 04:46:21 PM
by นายองอาจ ประจันตเสน
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,726 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,807 Last post April 06, 2013, 04:36:37 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 0 2,241 Last post June 27, 2012, 02:23:36 AM
by นายนพฤทธิ์ อัมโร
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 0 1,889 Last post January 20, 2013, 11:32:50 PM
by นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 0 1,703 Last post July 29, 2012, 05:16:48 PM
by ครูสัญญพงศ์
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.172 seconds with 18 queries.