หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 5 7,039 Last post December 10, 2019, 10:55:35 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 8 16,427 Last post December 09, 2019, 01:23:56 PM
by volsung
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,201 Last post December 07, 2019, 08:55:52 AM
by volsung
somdet 0 1,607 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
ราตรี คนเพียร 0 1,073 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,213 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
เบญจวรรณ 0 1,477 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,351 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,341 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,499 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,766 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,301 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,106 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,858 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,823 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,444 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,206 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
ย้ายแล้ว: VCD สอนเล่นกีตาร์โปร่ง+คลาสสิค ++ชุด 2++ 3แผ่น บ้านพักครู.คอม 0 2,387 Last post August 16, 2011, 04:16:33 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน 0 1,453 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 1 3,149 Last post December 10, 2019, 08:08:10 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 1 1,645 Last post December 09, 2019, 07:05:10 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 1 2,000 Last post December 09, 2019, 08:47:41 AM
by volsung
Word by Word - Picture Dictionary สําหรับเด็กครับ บ้านพักครู.คอม 1 2,365 Last post December 08, 2019, 03:58:41 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,835 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 2 1,771 Last post December 09, 2019, 09:31:24 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 2 1,394 Last post December 09, 2019, 08:41:24 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 2 2,118 Last post December 09, 2019, 07:40:22 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 2 1,649 Last post December 09, 2019, 09:26:06 PM
by volsung
hello โลก :) yoyonoob 2 1,342 Last post December 09, 2019, 11:30:36 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,622 Last post December 09, 2019, 08:26:16 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 2 1,516 Last post December 09, 2019, 09:18:26 PM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,592 Last post December 09, 2019, 08:28:46 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 2 1,688 Last post December 09, 2019, 08:38:49 PM
by volsung
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 2 1,591 Last post December 09, 2019, 08:36:19 PM
by volsung
brett keisel jersey Jimmyue8dw 2 1,147 Last post December 09, 2019, 08:54:04 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 2 2,090 Last post December 09, 2019, 11:07:55 PM
by volsung
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 2 2,817 Last post December 09, 2019, 11:40:39 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 2 1,467 Last post December 09, 2019, 11:43:11 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 2 1,395 Last post December 09, 2019, 11:05:25 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 2 1,745 Last post December 09, 2019, 11:02:55 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 2 1,832 Last post December 09, 2019, 11:00:21 PM
by volsung
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 2 2,152 Last post December 09, 2019, 10:52:46 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 2 1,843 Last post December 09, 2019, 08:59:13 PM
by volsung
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,013 Last post December 09, 2019, 10:24:55 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน pang1 2 1,457 Last post December 09, 2019, 11:25:32 PM
by volsung
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 2 1,453 Last post December 09, 2019, 10:57:46 PM
by volsung
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 2 1,652 Last post December 09, 2019, 09:49:33 PM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2 2,821 Last post December 09, 2019, 09:44:27 PM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2 1,439 Last post December 09, 2019, 09:41:56 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 2 1,761 Last post December 09, 2019, 09:47:00 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.112 seconds with 18 queries.