หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,200 Last post December 07, 2019, 08:55:52 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 8 16,427 Last post December 09, 2019, 01:23:56 PM
by volsung
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 5 7,039 Last post December 10, 2019, 10:55:35 AM
by volsung
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,106 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,301 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: VCD สอนเล่นกีตาร์โปร่ง+คลาสสิค ++ชุด 2++ 3แผ่น บ้านพักครู.คอม 0 2,387 Last post August 16, 2011, 04:16:33 PM
by บ้านพักครู.คอม
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,858 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,823 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,499 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,341 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,213 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
ราตรี คนเพียร 0 1,073 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,206 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
เผยแพร่ผลงาน 0 1,452 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
เบญจวรรณ 0 1,477 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,351 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
somdet 0 1,607 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,444 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,765 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,148 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,142 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 2 2,086 Last post December 05, 2019, 09:36:39 AM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,284 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 3 1,975 Last post December 05, 2019, 09:57:15 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 2 2,056 Last post December 05, 2019, 10:02:26 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 3 4,515 Last post December 05, 2019, 10:10:14 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 2 2,166 Last post December 05, 2019, 10:12:50 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 2 2,228 Last post December 05, 2019, 10:23:13 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 2 2,266 Last post December 05, 2019, 10:25:52 AM
by volsung
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 4,251 Last post December 05, 2019, 10:44:01 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,842 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 1,993 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
แผนการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ดารารายณ์ พรหมพื้น 2 3,799 Last post December 05, 2019, 11:04:02 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 2 2,066 Last post December 05, 2019, 11:09:09 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 2 2,398 Last post December 05, 2019, 12:06:24 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 2,129 Last post December 05, 2019, 12:08:57 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 1,906 Last post December 05, 2019, 12:11:32 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 2 1,883 Last post December 05, 2019, 12:19:15 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,790 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 3 2,028 Last post December 05, 2019, 12:29:33 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,898 Last post December 05, 2019, 12:39:49 PM
by volsung
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร นายวิโรจน์ บัวศรี 3 2,414 Last post December 05, 2019, 12:44:58 PM
by volsung
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ kkweerasak 2 2,054 Last post December 05, 2019, 12:50:04 PM
by volsung
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา photon13 2 1,744 Last post December 05, 2019, 01:33:45 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 2 2,422 Last post December 05, 2019, 02:20:15 PM
by volsung
รวมใบงานและแบบฝึกหัดระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากครูครับดอทคอม pongthorn 2 3,031 Last post December 05, 2019, 03:00:20 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 3 1,837 Last post December 05, 2019, 04:56:32 PM
by volsung
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 2 1,550 Last post December 05, 2019, 06:53:55 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 4 2,784 Last post December 05, 2019, 07:05:01 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 3 1,705 Last post December 05, 2019, 09:20:18 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.777 seconds with 18 queries.