Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
สื่อนวัตกรรม
 
 
 
 
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี
on January 20, 2014, 05:25:58 AM
1,829 | 6
 
ตารางผันเสียงวรรณยุกต์
on January 20, 2014, 04:58:19 AM
1,741 | 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...
สงสารคุณครูทั้งหลาย...
อยากกลับบ้านแต่ไม่ได้ เหมือนกับหมอที่จบใหม่ต้องทำงานใช้ห...
My Community