หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 3 6,811 Last post April 10, 2018, 03:26:37 AM
by Uisanaka
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 27 54,833 Last post August 26, 2016, 04:06:01 AM
by Pitakchai
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 6 16,247 Last post January 29, 2014, 06:30:41 AM
by goonner
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ nonna 0 44 Last post July 02, 2019, 09:12:56 AM
by nonna
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 บ้านพักครู.คอม 0 204 Last post January 21, 2019, 02:56:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 185 Last post January 21, 2019, 02:39:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 บ้านพักครู.คอม 0 190 Last post January 21, 2019, 02:32:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
คีย์แบบวัดฯ ม 1.rar (รวมทุกสาระ)- 107 MB บ้านพักครู.คอม 0 211 Last post January 21, 2019, 09:59:18 AM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ nonna 2 2,130 Last post July 18, 2019, 07:05:09 AM
by Bergamad
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 1 1,429 Last post June 05, 2018, 07:50:59 AM
by CruzDoyle
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 1 1,710 Last post April 24, 2018, 06:42:13 AM
by PazMinter
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 1 1,542 Last post July 24, 2018, 03:44:43 AM
by Zacharxy
รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ photon13 1 1,549 Last post April 27, 2017, 05:26:36 AM
by Abizatos
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี บ้านพักครู.คอม 6 2,708 Last post February 11, 2016, 12:52:09 PM
by Sunsettony
ตารางผันเสียงวรรณยุกต์ บ้านพักครู.คอม 0 2,708 Last post January 19, 2014, 09:58:19 PM
by บ้านพักครู.คอม
1-100 ตัวเลขภาษาอังกฤษ และการออกเเสียง บ้านพักครู.คอม 1 1,774 Last post November 21, 2014, 08:01:07 AM
by Nongplusce
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 4 1,997 Last post June 05, 2018, 10:21:55 AM
by Frankasomfong
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายป.1-ม.3 บ้านพักครู.คอม 1 2,221 Last post January 16, 2019, 02:38:50 AM
by Mcbeesook
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 1 1,616 Last post August 26, 2015, 09:23:49 AM
by sofayellow
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 2 2,696 Last post May 31, 2016, 10:16:14 AM
by Mackenzie
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 0 1,453 Last post September 12, 2013, 01:23:58 AM
by photon13
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 1 1,757 Last post March 24, 2015, 02:18:03 AM
by kok2535
รวมใบงานและแบบฝึกหัดระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากครูครับดอทคอม pongthorn 0 2,902 Last post May 27, 2013, 02:25:19 AM
by pongthorn
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 0 2,318 Last post May 07, 2013, 04:37:12 AM
by BeThatsani
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา photon13 0 1,673 Last post April 23, 2013, 10:54:09 AM
by photon13
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ kkweerasak 0 1,969 Last post April 17, 2013, 04:13:14 PM
by kkweerasak
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร นายวิโรจน์ บัวศรี 1 2,308 Last post April 24, 2015, 04:59:41 AM
by gg2535
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,829 Last post April 17, 2013, 02:54:20 AM
by ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 1 1,945 Last post March 12, 2015, 09:34:22 AM
by bot2535
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 0 1,722 Last post April 16, 2013, 01:15:34 AM
by ชัญญา
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,820 Last post April 14, 2013, 03:17:56 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 1,830 Last post April 13, 2013, 08:50:34 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 2,054 Last post April 13, 2013, 08:47:53 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 0 2,308 Last post April 12, 2013, 08:53:04 AM
by จิตภินันท์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 0 2,002 Last post April 09, 2013, 04:43:05 PM
by kruaem
แผนการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ดารารายณ์ พรหมพื้น 0 3,691 Last post April 09, 2013, 11:22:11 AM
by ดารารายณ์ พรหมพื้น
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 0 1,929 Last post April 09, 2013, 08:28:26 AM
by ศิริศิลป์ ผิวพรรณ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,790 Last post April 06, 2013, 04:36:37 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,704 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 4,173 Last post April 04, 2013, 03:25:22 AM
by photon13
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 0 2,217 Last post April 01, 2013, 05:19:36 PM
by รัตนา
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 0 2,155 Last post April 01, 2013, 07:58:52 AM
by BeThatsani
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 0 2,109 Last post March 28, 2013, 10:40:55 AM
by วัลลภา เสถียรธรรมกิจ
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 1 4,438 Last post May 31, 2016, 10:45:09 AM
by Mackenzie
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 0 1,971 Last post March 27, 2013, 02:03:54 AM
by เนาวรัตน์ จอมคำ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 1 1,925 Last post March 26, 2013, 05:15:56 PM
by อัญชลี เกตุพุฒ
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 0 2,239 Last post March 22, 2013, 06:14:58 PM
by หนังสือส่งเสริมการอ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 0 2,010 Last post March 22, 2013, 04:02:17 AM
by yuthana
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 0 2,068 Last post March 20, 2013, 01:09:52 PM
by กัลยาภรณ์
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 0 1,789 Last post March 18, 2013, 08:07:04 AM
by จินตนา
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 5.727 seconds with 18 queries.