Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
นิทาน
 
 
นิทาน ขุนช้างขุนแผน
on December 15, 2012, 09:21:32 PM
2,565 | 5
 
จำ ปา สี่ ต้น
on September 28, 2012, 08:16:01 PM
2,547 | 2
ตำนานปู่ปะหลาน
on September 28, 2012, 08:13:35 PM
1,612 | 0
 
นิทานเรื่อง พญาคันคาก
on March 24, 2012, 06:57:13 AM
2,056 | 1
 
นิทานเรื่อง นาทีชีวิต
on March 24, 2012, 06:51:37 AM
1,738 | 1
 
 
 
นิทานเรื่อง [อายุยืน]
on September 22, 2011, 10:08:11 AM
1,524 | 0
รวมนิทาน [สำหรับเด็ก]
on September 21, 2011, 09:44:51 PM
1,780 | 0
 
 
 
:นิทานเรื่อง"ค่าของคน"
on August 19, 2011, 01:06:46 PM
1,674 | 0
:นิทานเรื่อง"วิชาเศรษฐี"
on August 18, 2011, 09:42:40 AM
1,578 | 0
 
 
 
 
 
 
 
 
:นิทานเรื่อง "ม้ากับลา"
on August 18, 2011, 07:19:22 AM
1,808 | 0
 
 
 
:นิทานเรื่อง "หมากับเงา"
on August 18, 2011, 07:14:42 AM
2,708 | 0
 
 
 
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...
สงสารคุณครูทั้งหลาย...
อยากกลับบ้านแต่ไม่ได้ เหมือนกับหมอที่จบใหม่ต้องทำงานใช้ห...
My Community