หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 0 997 Last post January 03, 2014, 11:05:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 1 1,004 Last post March 06, 2015, 04:04:04 AM
by mon2535
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 0 1,006 Last post January 03, 2014, 10:59:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,019 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
ประกาศจาก ADMIN ย้ายกระดานเผยแพร่บทคัดย่อ บ้านพักครู.คอม 0 1,021 Last post April 25, 2013, 10:26:05 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4 banpukkroo01 0 1,035 Last post January 23, 2015, 08:08:08 AM
by banpukkroo01
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 1 1,044 Last post October 30, 2014, 06:24:55 AM
by siwakorn
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 1 1,050 Last post July 24, 2014, 04:57:06 AM
by dokapoon
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 0 1,055 Last post March 27, 2015, 09:30:56 AM
by nonna
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ 0 1,062 Last post February 17, 2014, 05:01:51 AM
by วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 0 1,082 Last post January 07, 2013, 10:24:57 AM
by jinda2012
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 0 1,090 Last post April 18, 2013, 03:43:03 PM
by ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 1 1,097 Last post October 14, 2014, 07:26:38 AM
by maragugui
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,099 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 0 1,101 Last post February 16, 2013, 06:35:17 PM
by นางผโลทัย ทองย้อย
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,101 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภัทรภร ทาอุปรงค์ 0 1,108 Last post February 17, 2014, 07:12:10 PM
by ภัทรภร ทาอุปรงค์
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,122 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
ครูแม็ค 0 1,136 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 0 1,171 Last post April 18, 2013, 03:48:17 PM
by ครูศิรินารถ บลัวศรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5 บ้านพักครู.คอม 2 1,182 Last post September 01, 2015, 09:11:09 AM
by Kebgetyi
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 0 1,202 Last post April 14, 2013, 01:47:22 PM
by นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,219 Last post March 22, 2016, 06:05:04 AM
by นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 0 1,276 Last post February 19, 2013, 05:19:29 PM
by นางสุธิมา สงสุข
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,281 Last post April 14, 2013, 03:05:20 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 0 1,287 Last post September 19, 2012, 12:31:15 AM
by lสุพรรณี สีสุวอ
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 0 1,289 Last post February 18, 2013, 07:24:23 PM
by นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 0 1,304 Last post April 13, 2013, 12:53:40 PM
by ครูกฤษฎา
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 1 1,310 Last post September 23, 2015, 04:11:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 0 1,312 Last post December 08, 2012, 05:20:34 AM
by มาลี สุภิรัตน์
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,337 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,358 Last post August 30, 2012, 03:50:25 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,398 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,414 Last post December 12, 2012, 03:16:10 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 0 1,425 Last post March 02, 2013, 08:21:35 AM
by นายวุฒิกร อินกะสังข์
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,428 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,430 Last post January 03, 2014, 11:01:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,431 Last post September 01, 2012, 03:58:50 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 0 1,466 Last post August 28, 2012, 01:13:48 AM
by นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,473 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,475 Last post April 05, 2012, 09:40:49 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,514 Last post April 05, 2012, 09:34:58 AM
by nop2500
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 1,532 Last post August 27, 2012, 03:06:00 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 0 1,532 Last post September 10, 2012, 02:09:20 PM
by ratsamejan
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 0 1,544 Last post August 28, 2012, 01:12:09 AM
by นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 0 1,566 Last post December 28, 2011, 03:20:39 PM
by นายสิทธิชัย สาารมาศ
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 0 1,578 Last post January 16, 2013, 06:59:49 PM
by วิมล สร้อยไทร
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,584 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,592 Last post December 12, 2012, 03:17:46 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 0 1,595 Last post August 28, 2012, 01:14:33 AM
by นางเพียงแข เปลี่ยวดี
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.086 seconds with 19 queries.