หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101- บ้านพักครู.คอม 0 846 Last post January 03, 2014, 10:38:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข บ้านพักครู.คอม 0 816 Last post January 03, 2014, 10:38:18 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช บ้านพักครู.คอม 0 799 Last post January 03, 2014, 01:24:52 PM
by บ้านพักครู.คอม
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## บ้านพักครู.คอม 0 695 Last post January 03, 2014, 01:24:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 812 Last post January 03, 2014, 01:23:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู.คอม 0 804 Last post January 03, 2014, 01:22:36 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บ้านพักครู.คอม 0 776 Last post January 03, 2014, 01:21:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 บ้านพักครู.คอม 0 925 Last post January 03, 2014, 01:21:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ บ้านพักครู.คอม 0 782 Last post January 03, 2014, 01:20:07 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย บ้านพักครู.คอม 0 727 Last post January 03, 2014, 01:19:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... บ้านพักครู.คอม 0 851 Last post January 03, 2014, 01:18:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 696 Last post January 03, 2014, 01:18:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ บ้านพักครู.คอม 0 783 Last post January 03, 2014, 01:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 688 Last post December 22, 2013, 05:44:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน photon13 0 901 Last post August 20, 2013, 12:09:53 AM
by photon13
ประกาศจาก ADMIN ย้ายกระดานเผยแพร่บทคัดย่อ บ้านพักครู.คอม 0 1,016 Last post April 25, 2013, 10:26:05 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 0 1,166 Last post April 18, 2013, 03:48:17 PM
by ครูศิรินารถ บลัวศรี
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 0 1,084 Last post April 18, 2013, 03:43:03 PM
by ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 0 1,197 Last post April 14, 2013, 01:47:22 PM
by นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,275 Last post April 14, 2013, 03:05:20 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 0 1,299 Last post April 13, 2013, 12:53:40 PM
by ครูกฤษฎา
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 0 1,729 Last post March 28, 2013, 04:34:07 PM
by นางสิริกัญญา คาเนดะ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กานต์ 0 10,082 Last post March 24, 2013, 06:23:34 AM
by กานต์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 0 1,419 Last post March 02, 2013, 08:21:35 AM
by นายวุฒิกร อินกะสังข์
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,420 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,116 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 0 1,269 Last post February 19, 2013, 05:19:29 PM
by นางสุธิมา สงสุข
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 0 1,283 Last post February 18, 2013, 07:24:23 PM
by นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 0 1,094 Last post February 16, 2013, 06:35:17 PM
by นางผโลทัย ทองย้อย
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ pickguitar 4 4,122 Last post March 11, 2013, 12:57:41 PM
by พรรณอร เกลี้ยงประไพ
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,394 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,812 Last post February 09, 2013, 06:17:36 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 0 11,319 Last post January 20, 2013, 04:48:52 AM
by tamnetwong
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 0 1,572 Last post January 16, 2013, 06:59:49 PM
by วิมล สร้อยไทร
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,670 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 0 1,076 Last post January 07, 2013, 10:24:57 AM
by jinda2012
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,096 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,588 Last post December 12, 2012, 03:17:46 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,408 Last post December 12, 2012, 03:16:10 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 0 1,305 Last post December 08, 2012, 05:20:34 AM
by มาลี สุภิรัตน์
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 0 1,755 Last post December 07, 2012, 12:10:56 AM
by นางมุกดา เมืองนาม
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,093 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 0 1,625 Last post November 13, 2012, 02:15:53 AM
by นางรัตนา มุตตะโสภา
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,468 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,579 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 วิจัย5บท 0 2,390 Last post October 16, 2012, 01:28:31 AM
by วิจัย5บท
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน พิทักษ์ ทวีแสง 0 3,084 Last post October 14, 2012, 08:27:00 AM
by พิทักษ์ ทวีแสง
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 0 1,763 Last post September 25, 2012, 04:04:22 AM
by ครูวันทนา ท้าวเงิน
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,736 Last post September 20, 2012, 04:25:49 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 0 1,282 Last post September 19, 2012, 12:31:15 AM
by lสุพรรณี สีสุวอ
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.278 seconds with 19 queries.