หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101- บ้านพักครู.คอม 2 872 Last post December 05, 2019, 11:51:18 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข บ้านพักครู.คอม 2 837 Last post December 05, 2019, 11:48:43 PM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช บ้านพักครู.คอม 2 823 Last post December 05, 2019, 11:46:11 PM
by volsung
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## บ้านพักครู.คอม 2 720 Last post December 05, 2019, 11:43:34 PM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 2 839 Last post December 05, 2019, 11:41:01 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู.คอม 2 830 Last post December 05, 2019, 11:38:29 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บ้านพักครู.คอม 2 800 Last post December 05, 2019, 11:35:56 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 บ้านพักครู.คอม 2 966 Last post December 05, 2019, 11:33:24 PM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ บ้านพักครู.คอม 2 808 Last post December 05, 2019, 11:30:52 PM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย บ้านพักครู.คอม 2 753 Last post December 05, 2019, 11:28:19 PM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... บ้านพักครู.คอม 2 877 Last post December 05, 2019, 11:25:45 PM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 2 720 Last post December 05, 2019, 11:23:12 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ บ้านพักครู.คอม 2 804 Last post December 05, 2019, 11:20:34 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 2 712 Last post December 05, 2019, 10:26:28 PM
by volsung
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน photon13 2 922 Last post December 05, 2019, 06:07:48 PM
by volsung
ประกาศจาก ADMIN ย้ายกระดานเผยแพร่บทคัดย่อ บ้านพักครู.คอม 2 1,038 Last post December 05, 2019, 01:44:02 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 2 1,184 Last post December 05, 2019, 01:08:07 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 2 1,102 Last post December 05, 2019, 01:05:31 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 2 1,215 Last post December 05, 2019, 12:21:49 PM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประทุม วรรณสุวรรณ 2 1,295 Last post December 05, 2019, 12:16:39 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 2 1,318 Last post December 05, 2019, 12:14:04 PM
by volsung
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 2 1,748 Last post December 05, 2019, 10:15:23 AM
by volsung
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กานต์ 2 10,104 Last post December 05, 2019, 09:41:50 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 2 1,446 Last post December 10, 2019, 04:42:28 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 2 1,449 Last post December 10, 2019, 04:29:41 PM
by volsung
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,136 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 2 1,292 Last post December 10, 2019, 03:52:19 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 2 1,304 Last post December 10, 2019, 03:36:47 PM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 2 1,118 Last post December 10, 2019, 03:23:56 PM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ pickguitar 6 4,148 Last post December 10, 2019, 02:54:10 PM
by volsung
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,413 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 2 1,834 Last post December 10, 2019, 02:38:19 PM
by volsung
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 2 11,359 Last post December 10, 2019, 11:31:30 AM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 2 1,592 Last post December 10, 2019, 10:45:17 AM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 2 1,690 Last post December 10, 2019, 10:37:34 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 2 1,095 Last post December 10, 2019, 09:35:28 AM
by volsung
บทคัดย่อ ครูละออง 1 1,117 Last post December 10, 2019, 08:13:29 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 2 1,616 Last post December 10, 2019, 06:41:12 AM
by volsung
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 2 1,448 Last post December 10, 2019, 06:38:42 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 2 1,333 Last post December 10, 2019, 05:23:18 AM
by volsung
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 2 1,782 Last post December 10, 2019, 05:13:13 AM
by volsung
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,110 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 2 1,646 Last post December 09, 2019, 11:33:06 PM
by volsung
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 2 1,495 Last post December 09, 2019, 10:35:00 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 2 1,608 Last post December 09, 2019, 08:51:34 PM
by volsung
รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 วิจัย5บท 2 2,431 Last post December 09, 2019, 08:06:34 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน พิทักษ์ ทวีแสง 2 3,110 Last post December 09, 2019, 07:58:36 PM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 2 1,782 Last post December 09, 2019, 06:39:14 PM
by volsung
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 2 1,757 Last post December 09, 2019, 06:13:39 PM
by volsung
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 2 1,302 Last post December 09, 2019, 06:00:54 PM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.146 seconds with 19 queries.