หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 6 Guests are viewing this board.
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 0 893 Last post March 22, 2015, 03:09:18 AM
by nonna
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 2 261 Last post August 20, 2019, 09:02:10 AM
by Isintako
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 1 734 Last post March 04, 2019, 06:59:52 AM
by Robertos
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 0 823 Last post October 12, 2014, 05:09:57 PM
by nonna
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,474 Last post April 05, 2012, 09:40:49 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,336 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,513 Last post April 05, 2012, 09:34:58 AM
by nop2500
แนะนำวิธีเลือกหูฟังให้เหมาะกับตัวเองและสมาร์ทโฟนที่ใช้ Onamii 0 169 Last post March 01, 2019, 03:04:25 AM
by Onamii
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,449 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 1 1,003 Last post March 06, 2015, 04:04:04 AM
by mon2535
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 946 Last post February 01, 2015, 02:36:55 PM
by photon13
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน photon13 0 905 Last post August 20, 2013, 12:09:53 AM
by photon13
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ pickguitar 4 4,129 Last post March 11, 2013, 12:57:41 PM
by พรรณอร เกลี้ยงประไพ
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 0 1,532 Last post September 10, 2012, 02:09:20 PM
by ratsamejan
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 0 2,501 Last post February 07, 2012, 07:10:48 AM
by sirintip
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ บ้านชั้นเดียว แบบไหนบ้างที่บ้านคุณควรมี siritidaphon 2 287 Last post May 15, 2019, 06:55:25 AM
by Latpulldx
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 0 11,329 Last post January 20, 2013, 04:48:52 AM
by tamnetwong
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 1 1,043 Last post October 30, 2014, 06:24:55 AM
by siwakorn
เผยแพร่บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน wanpen 0 2,422 Last post October 10, 2011, 10:23:21 AM
by wanpen
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 0 2,150 Last post August 10, 2012, 04:08:27 PM
by waya
เผยแพร่ผลงานครับ wsankuml 0 2,133 Last post September 19, 2011, 01:36:12 PM
by wsankuml
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 0 2,229 Last post April 29, 2012, 02:44:08 AM
by wsankuml
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 0 754 Last post September 15, 2014, 05:25:40 PM
by yupapron
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 5.266 seconds with 18 queries.