หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 7 Guests are viewing this board.
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 0 2,459 Last post October 15, 2011, 03:00:39 AM
by นายมานพ คำชู
เผยแพร่บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน wanpen 0 2,423 Last post October 10, 2011, 10:23:21 AM
by wanpen
เผยแพร่ผลงานครับ wsankuml 0 2,134 Last post September 19, 2011, 01:36:12 PM
by wsankuml
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พรจีรา สายนุ้ย 0 2,640 Last post September 11, 2011, 01:43:40 PM
by พรจีรา สายนุ้ย
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 0 3,650 Last post August 02, 2011, 12:27:32 AM
by นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์
ประกาศย้ายบอร์ด บทคัดย่อเก่า บ้านพักครู.คอม 0 4,006 Last post August 01, 2011, 04:30:41 PM
by บ้านพักครู.คอม
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน [26/06/2011] - (45/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,395 Last post August 01, 2011, 04:28:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน - เพลินพิศ ดาศักดิ์ : [21/05/2011] - (95/0) บ้านพักครู.คอม 0 1,872 Last post August 01, 2011, 04:27:20 PM
by บ้านพักครู.คอม
ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย[08/05/2011] - (52/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,706 Last post August 01, 2011, 04:26:05 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [29/04/2011] - (172/0) บ้านพักครู.คอม 0 3,179 Last post August 01, 2011, 04:24:11 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : [25/04/2011] - (31/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,218 Last post August 01, 2011, 04:23:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นป.6:20/04/2011] - (102/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,658 Last post August 01, 2011, 04:21:22 PM
by บ้านพักครู.คอม
การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 บ้านพักครู.คอม 0 3,665 Last post August 01, 2011, 04:19:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาประกอบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ชุด เรือมปกาสตราว [05/04/2011] - (47/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,317 Last post August 01, 2011, 04:19:03 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บ้านพักครู.คอม 0 3,861 Last post August 01, 2011, 04:17:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย (53/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,431 Last post August 01, 2011, 04:16:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับของเล่น-นางเพ็ญสุข :(100/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,267 Last post August 01, 2011, 04:15:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อประสม[ย้าย] บ้านพักครู.คอม 0 2,322 Last post August 01, 2011, 04:13:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,967 Last post August 01, 2011, 03:55:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
การอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านพักครู.คอม 0 3,553 Last post August 01, 2011, 03:47:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังเจ้า สำนักงานเขตพื khrongchanok 0 3,105 Last post June 26, 2011, 03:24:16 AM
by khrongchanok
เผยแพร่ผลงาน ครูฆาสินี พญามงคล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร krukasinee 0 2,966 Last post January 09, 2011, 02:29:05 AM
by krukasinee
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และเขีย บ้านพักครู.คอม 0 3,587 Last post November 10, 2010, 10:20:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.411 seconds with 18 queries.