หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 7 Guests are viewing this board.
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 0 754 Last post September 15, 2014, 05:25:40 PM
by yupapron
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 0 2,229 Last post April 29, 2012, 02:44:08 AM
by wsankuml
เผยแพร่ผลงานครับ wsankuml 0 2,133 Last post September 19, 2011, 01:36:12 PM
by wsankuml
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 0 2,150 Last post August 10, 2012, 04:08:27 PM
by waya
เผยแพร่บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน wanpen 0 2,422 Last post October 10, 2011, 10:23:21 AM
by wanpen
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 1 1,043 Last post October 30, 2014, 06:24:55 AM
by siwakorn
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 0 11,329 Last post January 20, 2013, 04:48:52 AM
by tamnetwong
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ บ้านชั้นเดียว แบบไหนบ้างที่บ้านคุณควรมี siritidaphon 2 287 Last post May 15, 2019, 06:55:25 AM
by Latpulldx
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 0 2,501 Last post February 07, 2012, 07:10:48 AM
by sirintip
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 0 1,532 Last post September 10, 2012, 02:09:20 PM
by ratsamejan
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ pickguitar 4 4,129 Last post March 11, 2013, 12:57:41 PM
by พรรณอร เกลี้ยงประไพ
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 946 Last post February 01, 2015, 02:36:55 PM
by photon13
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 1 1,003 Last post March 06, 2015, 04:04:04 AM
by mon2535
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน photon13 0 905 Last post August 20, 2013, 12:09:53 AM
by photon13
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,449 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
แนะนำวิธีเลือกหูฟังให้เหมาะกับตัวเองและสมาร์ทโฟนที่ใช้ Onamii 0 169 Last post March 01, 2019, 03:04:25 AM
by Onamii
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,336 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,474 Last post April 05, 2012, 09:40:49 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,513 Last post April 05, 2012, 09:34:58 AM
by nop2500
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธ nonna 2 976 Last post March 21, 2015, 06:18:42 AM
by faster01tbb
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 1 1,309 Last post September 23, 2015, 04:11:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม nonna 1 686 Last post April 23, 2019, 08:32:01 AM
by Chicaa
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 0 823 Last post October 12, 2014, 05:09:57 PM
by nonna
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 1 734 Last post March 04, 2019, 06:59:52 AM
by Robertos
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 2 261 Last post August 20, 2019, 09:02:10 AM
by Isintako
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 0 893 Last post March 22, 2015, 03:09:18 AM
by nonna
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 0 86 Last post June 09, 2019, 04:12:28 AM
by nonna
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ nonna 0 25 Last post September 03, 2019, 03:02:51 PM
by nonna
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง nonna 1 650 Last post April 25, 2019, 07:20:46 AM
by Yochito
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 1 298 Last post March 27, 2019, 03:16:35 AM
by Smitto
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 0 1,054 Last post March 27, 2015, 09:30:56 AM
by nonna
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ nonna 1 707 Last post March 29, 2019, 03:25:06 AM
by Chivato
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 0 1,286 Last post September 19, 2012, 12:31:15 AM
by lสุพรรณี สีสุวอ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ kruusa 1 284 Last post March 12, 2019, 04:15:18 AM
by Aphano
เผยแพร่ผลงาน ครูฆาสินี พญามงคล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร krukasinee 0 2,965 Last post January 09, 2011, 02:29:05 AM
by krukasinee
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,991 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ kiatpong 0 2,001 Last post July 17, 2012, 04:08:49 AM
by kiatpong
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังเจ้า สำนักงานเขตพื khrongchanok 0 3,105 Last post June 26, 2011, 03:24:16 AM
by khrongchanok
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 0 1,082 Last post January 07, 2013, 10:24:57 AM
by jinda2012
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,473 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4 banpukkroo01 0 1,034 Last post January 23, 2015, 08:08:08 AM
by banpukkroo01
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 0 1,969 Last post May 08, 2016, 06:27:42 AM
by แมว
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 0 1,946 Last post July 13, 2012, 03:03:45 PM
by เอกอนันตื มงคล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,428 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา เชิดพงษ์ อุดรพันธ์ 0 3,042 Last post June 09, 2012, 11:33:19 AM
by เชิดพงษ์ อุดรพันธ์
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,584 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,099 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,456 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 0 1,679 Last post April 14, 2012, 05:37:29 AM
by สุทร เพียรเสมอ
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,676 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.777 seconds with 18 queries.