หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 6 Guests are viewing this board.
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,467 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 0 1,728 Last post March 28, 2013, 04:34:07 PM
by นางสิริกัญญา คาเนดะ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 0 1,298 Last post April 13, 2013, 12:53:40 PM
by ครูกฤษฎา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,274 Last post April 14, 2013, 03:05:20 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 0 1,196 Last post April 14, 2013, 01:47:22 PM
by นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 0 1,083 Last post April 18, 2013, 03:43:03 PM
by ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 0 1,165 Last post April 18, 2013, 03:48:17 PM
by ครูศิรินารถ บลัวศรี
ประกาศจาก ADMIN ย้ายกระดานเผยแพร่บทคัดย่อ บ้านพักครู.คอม 0 1,015 Last post April 25, 2013, 10:26:05 AM
by บ้านพักครู.คอม
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน photon13 0 900 Last post August 20, 2013, 12:09:53 AM
by photon13
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 687 Last post December 22, 2013, 05:44:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ บ้านพักครู.คอม 0 782 Last post January 03, 2014, 01:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 695 Last post January 03, 2014, 01:18:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... บ้านพักครู.คอม 0 849 Last post January 03, 2014, 01:18:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย บ้านพักครู.คอม 0 725 Last post January 03, 2014, 01:19:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ บ้านพักครู.คอม 0 780 Last post January 03, 2014, 01:20:07 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 บ้านพักครู.คอม 0 922 Last post January 03, 2014, 01:21:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บ้านพักครู.คอม 0 774 Last post January 03, 2014, 01:21:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู.คอม 0 803 Last post January 03, 2014, 01:22:36 PM
by บ้านพักครู.คอม
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กานต์ 0 10,081 Last post March 24, 2013, 06:23:34 AM
by กานต์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 0 1,418 Last post March 02, 2013, 08:21:35 AM
by นายวุฒิกร อินกะสังข์
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,419 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 0 1,624 Last post November 13, 2012, 02:15:53 AM
by นางรัตนา มุตตะโสภา
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,092 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 0 1,754 Last post December 07, 2012, 12:10:56 AM
by นางมุกดา เมืองนาม
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 0 1,304 Last post December 08, 2012, 05:20:34 AM
by มาลี สุภิรัตน์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,407 Last post December 12, 2012, 03:16:10 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,587 Last post December 12, 2012, 03:17:46 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,095 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 0 1,075 Last post January 07, 2013, 10:24:57 AM
by jinda2012
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,669 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 0 1,571 Last post January 16, 2013, 06:59:49 PM
by วิมล สร้อยไทร
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 0 11,318 Last post January 20, 2013, 04:48:52 AM
by tamnetwong
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,811 Last post February 09, 2013, 06:17:36 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,393 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 0 1,093 Last post February 16, 2013, 06:35:17 PM
by นางผโลทัย ทองย้อย
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 0 1,282 Last post February 18, 2013, 07:24:23 PM
by นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 0 1,268 Last post February 19, 2013, 05:19:29 PM
by นางสุธิมา สงสุข
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,115 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 809 Last post January 03, 2014, 01:23:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## บ้านพักครู.คอม 0 694 Last post January 03, 2014, 01:24:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 บ้านพักครู.คอม 0 979 Last post January 03, 2014, 11:03:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 0 985 Last post January 03, 2014, 11:05:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ 0 1,050 Last post February 17, 2014, 05:01:51 AM
by วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภัทรภร ทาอุปรงค์ 0 1,101 Last post February 17, 2014, 07:12:10 PM
by ภัทรภร ทาอุปรงค์
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 0 744 Last post September 15, 2014, 05:25:40 PM
by yupapron
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 0 813 Last post October 12, 2014, 05:09:57 PM
by nonna
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 0 831 Last post January 19, 2015, 09:16:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4 banpukkroo01 0 1,022 Last post January 23, 2015, 08:08:08 AM
by banpukkroo01
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 934 Last post February 01, 2015, 02:36:55 PM
by photon13
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 0 882 Last post March 22, 2015, 03:09:18 AM
by nonna
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.156 seconds with 18 queries.