หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => กระดานย้ายคุณครูทั่วไทย => Topic started by: นางอุไรวรรณ จันทรัตน์ on January 14, 2013, 05:48:41 AM

Title: ย้ายสับเปลี่ยนจากอำเภอปากคาดไปอำเภอเมืองหนองคายหรืออำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดร
Post by: นางอุไรวรรณ จันทรัตน์ on January 14, 2013, 05:48:41 AM
มีความประสงค์ย้ายสับเปลี่ยนกลับภูมิลำเนา จากโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  โดยห่างจากตัวอำเภอปากคาด 7 กิโลเมตร ขอย้ายสับเปลี่ยนโรงเรียนใดก็ได้ในเขตอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอเพ็ญ เขต1 จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  0877741454 บ้าน (หลังเวลาราชการ)042481261.