หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: nun on September 25, 2011, 04:52:06 AM

Title: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: nun on September 25, 2011, 04:52:06 AM
การประเมินด้านที่  1
              :o ก.ค.ศ.4  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.5  (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ))  จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)

การประเมินด้านที่  2
              :o ก.ค.ศ.6/1.1  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.7/1  (แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.8/1 (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)

การประเมินด้านที่  3
              :o ก.ค.ศ.11/1 (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  สายงานการสอน  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.14/1.1 (แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ  สายงานการสอน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)

 :-X********************************************************
 :'( ==> คลิกที่นี่!!รายงานการประชุมคณะกรรมการ (http://www.ziddu.com/download/15264239/307.doc.html)
 :'( ==> คลิกที่นี่!!หนังสือส่งผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ->ไปยังเขต (http://www.ziddu.com/download/15264238/388.doc.html)
 :'( ==> คลิกที่นี่!!โปรแกรมคำนวณคะแนนกรรมการ (ฉบับปรับปรุง) (http://www.ziddu.com/download/15227191/387.xls.html)
************************************************************
 ;D  ขอบคุณครับ!! (http://www.krukeng.info/forum/viewthread.php?tid=7365&extra=page%3D3)ขอบคุณครับ!!

-----------------------------------------------
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: chotiga on November 07, 2011, 10:36:40 AM
 :DThank you ka!
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: mk on January 26, 2012, 08:43:38 AM
thank you
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: พิษณุ ไชยวงษ์ on February 15, 2012, 05:08:50 AM
good job
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: set on April 04, 2012, 03:23:19 AM
ขอบคณครับ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: yu on April 29, 2012, 12:17:47 AM
thank
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: ood103103 on May 16, 2012, 05:08:01 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: บบ on May 29, 2012, 05:54:03 AM
ไวรัสเต็มไปหมดครับพี่น้อง
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: ครูรอชำนาญการ on June 12, 2012, 12:44:16 PM
ขอบคุณค่ะ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: kumpu on June 19, 2012, 08:13:19 AM
thank
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: gee on June 27, 2012, 03:48:47 PM
ขอบคุณมากกกเลยยยคะ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: ธนวัฒน์ on July 15, 2012, 12:06:08 PM
ขอบคุณมาก เป็นประโยชน์จริง ๆ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: nalupatpomul on August 06, 2012, 06:23:30 AM
ขอบคุณมากค่ะ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: ครูปอย on September 15, 2012, 11:46:27 AM
ขอบคุณค่ะ
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: สิด on October 12, 2012, 10:50:42 PM
ขอบคุณมาก
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: m&t on November 06, 2012, 12:36:57 PM
ขอบคุณมากค่ะ  มีประโยชน์มาก ๆ เลย ^______^
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: don on November 20, 2012, 07:29:27 AM
thankyou
Title: Re: [รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ
Post by: maitee on January 09, 2013, 01:55:32 PM
ขอบคุณมากค่า
ได้ประโยชน์มาก ๆ เลย