หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: บ้านพักครู.คอม on September 18, 2011, 09:18:13 AM

Title: แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย]
Post by: บ้านพักครู.คอม on September 18, 2011, 09:18:13 AM
แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย]

(http://banpukkroo.com/freepic/files/endwnq1z3ghyzdom5kt5.png)

 :-X
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif)เรื่องสระอา (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter01.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระอา (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter02.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระใอ อี (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter03.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระโอ ไอ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter04.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระอำ อุ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter05.pdf)

(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระอะ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter06.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระอิ เอ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter07.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระออ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter08.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระเอา (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter09.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระอือ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter010.pdf)

(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระแอะ อักษร 3 หมู่ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter11.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระแอ เออะ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter12.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระเอือ เอะ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter13.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระโอะ เอีย เอือ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter14.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) เรื่องสระอึ เอาะ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter15.pdf)

(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) ตัวสะกดแม่กม   (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter16.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) ตัวสะกดแม่เกย (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter17.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) ตัวสะกดแม่เกอว (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter18.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) ตัวสะกดแม่กก (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter19.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) ตัวสะกดแม่กด (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter20.pdf)

(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) ตัวสะกดแม่กบ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter21.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) สระเอะ โอะ อัว เออ (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter22.pdf)
(http://banpukkroo.com/freepic/files/mz0gngftti2o5dyjnmz2.gif) บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน (http://www.karn.tv/PDF/thai/exercise/org_vowel/chapter23.pdf)


************************************************
ขอบคุณ karn.tv ครับผม