หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: บ้านพักครู.คอม on January 21, 2019, 02:56:40 PM

Title: เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3
Post by: บ้านพักครู.คอม on January 21, 2019, 02:56:40 PM
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3
http://www.mediafire.com/file/laue00na2blwa0d/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89+%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C+%E0%B8%A1.3.rar