หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Warning - while you were reading a new reply has been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: maitee
« on: January 09, 2013, 01:55:32 PM »

ขอบคุณมากค่า
ได้ประโยชน์มาก ๆ เลย
Posted by: don
« on: November 20, 2012, 07:29:27 AM »

thankyou
Posted by: m&t
« on: November 06, 2012, 12:36:57 PM »

ขอบคุณมากค่ะ  มีประโยชน์มาก ๆ เลย ^______^
Posted by: สิด
« on: October 12, 2012, 10:50:42 PM »

ขอบคุณมาก
Posted by: ครูปอย
« on: September 15, 2012, 11:46:27 AM »

ขอบคุณค่ะ
Posted by: nalupatpomul
« on: August 06, 2012, 06:23:30 AM »

ขอบคุณมากค่ะ
Posted by: ธนวัฒน์
« on: July 15, 2012, 12:06:08 PM »

ขอบคุณมาก เป็นประโยชน์จริง ๆ
Posted by: gee
« on: June 27, 2012, 03:48:47 PM »

ขอบคุณมากกกเลยยยคะ
Posted by: kumpu
« on: June 19, 2012, 08:13:19 AM »

thank
Posted by: ครูรอชำนาญการ
« on: June 12, 2012, 12:44:16 PM »

ขอบคุณค่ะ
Posted by: บบ
« on: May 29, 2012, 05:54:03 AM »

ไวรัสเต็มไปหมดครับพี่น้อง
Posted by: ood103103
« on: May 16, 2012, 05:08:01 AM »

ขอบคุณครับ
Posted by: yu
« on: April 29, 2012, 12:17:47 AM »

thank
Posted by: set
« on: April 04, 2012, 03:23:19 AM »

ขอบคณครับ
Posted by: พิษณุ ไชยวงษ์
« on: February 15, 2012, 05:08:50 AM »

good job
Posted by: mk
« on: January 26, 2012, 08:43:38 AM »

thank you
Posted by: chotiga
« on: November 07, 2011, 10:36:40 AM »

:DThank you ka!
Posted by: nun
« on: September 25, 2011, 04:52:06 AM »

การประเมินด้านที่  1
              :o ก.ค.ศ.4  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.5  (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ))  จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)

การประเมินด้านที่  2
              :o ก.ค.ศ.6/1.1  (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.7/1  (แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.8/1 (แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  สายงานการสอน) จำนวน  1  ชุด  (สรุปคะแนนจากกรรมการ  3  คน)

การประเมินด้านที่  3
              :o ก.ค.ศ.11/1 (แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  สายงานการสอน  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)
              :o ก.ค.ศ.14/1.1 (แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ  สายงานการสอน)  จำนวน  3  ชุด  (กรรมการ  3  คน)

 :-X********************************************************
 :'( ==> คลิกที่นี่!!รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 :'( ==> คลิกที่นี่!!หนังสือส่งผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ->ไปยังเขต
 :'( ==> คลิกที่นี่!!โปรแกรมคำนวณคะแนนกรรมการ (ฉบับปรับปรุง)
************************************************************
 ;D  ขอบคุณครับ!!ขอบคุณครับ!!

-----------------------------------------------

Page created in 11.607 seconds with 23 queries.